Blindfriendly  21. 10. 2018 | Meniny má Uršuľa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA úspešná v celoslovenskej súťaži SOČ v Piešťanoch

 Spojená škola, Tokajícka 24, participuje v medzinárodnom projekte Erasmus+, Strategické partnerstvá - Plánovanie kariéry mladých ľudí. V poradí tretie projektové stretnutie sa uskutočnilo 18. – 23. apríla 2015 v Portugalsku. Hosťujúcou školou bol vzdelávací inštitút, ktorý pozostáva z viacerých miestne vzdialených škôl, Instituto Politecnico de Santarém.

 Dňa 24. 4.2015 sa študentky Strednej odbornej školy na Račianskej 105, v Bratislave zúčastnili v Trenčíne súťaže „Podporme remeslá“, pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky p. Andreja Kisku, kde získala naša žiačka, Lucia Nováková,2.miesto v súťažnej disciplíne „Symetria, presnosť, ostré hrany, ofina“.

 Úspech žiakov SOŠ chemickej v celoštátnom kole SOČ Asi najznámejšia súťaž odbornej vyspelosti žiakov je stále Stredoškolská odborná činnosť. Ako každý rok, aj v tomto školskom roku 2014/2015 prezentovali 5 žiaci našej školy svoje najnovšie zistenia z oblasti vedy a techniky. Po úspešnom poprednom umiestnení v krajskom kole sa dňa 21.4.2015 zúčastnili 2 žiaci našej školy celoštátneho kola SOČ s nasledovným umiestnením:

Slávnostné vyhodnotenie novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov „Štúrovo pero“ vo Zvolene Odkaz nášho najvýznamnejšieho národovca Ľudovíta Štúra je úzko spätý s bežným životom mesta Zvolen. Každoročne je oživovaný aj prostredníctvom súťaže „Štúrovo pero“, v ktorej si skúšajú svoje novinárske zručnosti mladé nádejné talenty žurnalistiky. Aj v tomto roku sa v dňoch 17. a 18. apríla stretli na slávnostnom vyhodnotení 20. ročníka súťaže žiaci z 94 stredných škôl a študenti z 11 vysokých škôl Slovenska. Aj Stredná odborná škola v Senci bola medzi nimi  .

 Dňa 24. 04. 2015 sa študentky Strednej odbornej školy, Svätoplukova 2, v Bratislave zúčastnili súťaže Podporme remeslá pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky J.E. p. Andrea Kisku, v Trenčíne . Dušou a organizátorom celej akcie bol jeden z popredných vizážistov a nadšencov odborného vzdelávania pána Branislava Grőhlinga. Svoje zručnosti v kaderníckom a vizážistickom umení predviedli študenti v strihoch, výčesoch a líčení, témy boli viac ako zaujímavé a výsledné práce veľmi pekné .

 Žiaci Strednej odbornej školy zo Svätoplukovej 2, v Bratislave sa dňa 17.4.2015 zúčastnili 10.ročníka medzinárodnej kaderníckej súťaže „Cena mesta Pezinok“. Naši žiaci získali 6 ocenení na popredných miestach v nasledujúcich súťažných kategóriách: