Blindfriendly Utorok 7. 4. 2020 | Meniny má Zoltán Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

V dňoch 8.3. 2016 – 10.3.2016 sa v Košiciach uskutočnila súťaž mladých onkológov pod záštitou Nadácie - Výskum Rakoviny, v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie SAV Bratislava, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach.

 V dňoch 3. - 6. 3. 2016 sa žiaci SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava zúčastnili súťaže "XVII Malopolski Konkurs Szkól Gastronomicznych" v Krakove.

 Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa rozhodla pokračovať v pomoci matkám a deťom, ktoré museli opustiť svoje domovy a skončili v dome nazvanom Maják nádeje.

Jubilejný 50. ročník krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači sa uskutočnil v Obchodnej akadémii Račianska 107 v Bratislave. Súťaže sa zúčastnili najšikovnejší žiaci stredných škôl v daných disciplínach po úspešnom absolvovaní školských súťaží.

 Dvojnásobný úspech potvrdil opodstatnenosť vzniku Centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Račianskej 105, Bratislava.

 Bratislavský samosprávny kraj spolupracuje už niekoľko rokov s organizáciou JA Slovensko, ktorá vzdeláva mladých ľudí po celom Slovensku v ekonomickej, finančnej a podnikateľskej oblasti.

 Obchodná akadémia Dudova 4 v obvodnom kole v umeleckom prednese poézie a prózy

Obchodná akadémia Nevädzová 3 v Bratislave si môže pripísať ďalší úspech – v krajskom kole spracovania informácií na počítači získali v disciplíne Wordprocessing – úprava textu na počítači krásne 1. a 2. miesto.

 4. ročník projektu „Živá kniha“ 17. februára 2016 sa už po štvrtýkrát na Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA, zaplnila „živá knižnica“ čitateľmi, ktorí sa mali možnosť stretnúť a osobne komunikovať so zaujímavými osobnosťami o ich životných príbehoch, profesii, záľubách...