Blindfriendly Streda 15. 8. 2018 | Meniny má Marcela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 „Rakytník rešetliakovitý – nedocenená rastlina“ bola téma pre krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore 07 pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo), ktoré sa konalo dňa 31. marca 2015 už po 37 krát v SPŠE na Adlerovej ul. v Bratislave.

Dňa 31.3.2015 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ, kde 5 žiakov Strednej odbornej školy che-mickej získalo dve prvé miesta a jedno tretie miesto. Škola je tak hrdá na to, že spomedzi žia-kov vychováva aj niekoľko zručných vedcov, ktorý sa práci a výskumu v laboratóriu venujú aj v rámci mimoškolskej činnosti pod vedením skúsených pedagógov. Už od roku 2010 sa žiaci SOŠ chemickej umiestňujú na popredných miestach krajského i celoštátneho kola SOČ.

Bratislava Dňa 31. 03. 2015 sa tri žiačky Strednej odbornej školy podnikania, Strečnianska 20, Bratislava zúčastnili krajského kola SOČ a všetky získali popredné umiestnenia. Na základe výsledkov budú reprezentovať školu a Bratislavský samosprávny kraj na celoštátnej súťaži SOČ v Piešťanoch.

 Prestížna Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch zorganizovala pod záštitou Prof. Ing. Fedora Malíka, Dr.Sc. – slovenského enológa, vinára, pedagóga v dňoch 30. a 31. marca 2015 tradičnú celoslovenskú súťaž „Mladý somelier“.

Dňa 26. 3. 2015 sa žiaci SOŠ záhradníckej Gustáva Čejku z Malinova zúčastnili celoslovenskej aranžérskej súťaže s medzinárodnou účasťou v Pruskom. Aranžovalo sa na veľkonočnú tému. Na súťaži sa zúčastnilo 22 aranžérov z 8 škôl (poľnohospodárske a záhradnícke školy pripravujúce budúcich floristov: Piešťany, Žilina, Košice, Kravany nad Dunajom, Budapešť, Mělník a organizátorská škola Pruské). Úspešných žiakov na súťaž pripravovala Mgr. Beáta Nagyová. Súťažilo sa v troch kategóriách, v každej z nich boli žiaci školy úspešní:

Z poverenia MŠVVaŠ SR organizovala SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava 12. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl s mottom „Tvoríme pre radosť iných“. Súťaž sa konala v priestoroch Domu kultúry Ružinov 25. marca 2015. Súťaž organizačne zabezpečovala celoštátna komisia vytvorená na SOŠ OS Samuela Jurkoviča.

 Na Veľtrhu št. spol., ktorá sa konala pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku sa zúčastnila aj štud. spoločnosť All in 1 z OA Nevädzová 3 v Bratislave a prezentovala svoj projekt.

 Redakcia Slovenský chov, s. r. o. organizovala 3. ročník súťaže „NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec“. Súťaž má za cieľ zviditeľniť mladých nádejných farmárov, poľnohospodárov a ukázať, že tento sektor má perspektívy a je otvorený pre mladých šikovných ľudí. Súťaž sa konala v priestoroch Agrokomplexu Nitra.