Blindfriendly Utorok 18. 12. 2018 | Meniny má Sláva Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Jedenásť škôl z celej Európy si 15. októbra prevzalo výnimočné ocenenie The Entrepreneurial School Award 2015. Ocenenie je jedinečným uznaním najlepších škôl v rámci podnikateľského vzdelávania na národnej a európskej úrovni. Medzi ocenené európske školy postúpila aj Hotelová akadémia na Mikovíniho ul. v Bratislave. Škola už viac ako 10 rokov prináša pre svojich žiakov nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom programov Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko).

Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava srdečne pozýva žiakov 9. ročníka ZŠ a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 27. októbra 2015 od 8.00 hod. - 14.30 hod. v priestoroch školy na Račianskej ulici.

Gymnázium Ivana Horvátha sa zapojilo do projektu „Prírodovedné zručnosti a odborné konverzačné spôsobilosti pre presadenie sa v otvorenom európskom priestore“, spolufinancovaného zo zdrojov EÚ, v rámci ktorého sa vybraní študenti z nášho gymnázia spolu so štyrmi učiteľmi zúčastnili exkurzie po jaskyniach Slovenska v dňoch 30.9. - 2.10. 2015.

V dňoch 4. 10. – 10. 10. 2015 privíta Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava zahraničných účastníkov Európskeho projektu ERASMUS+. Pre študentov a učiteľov zo 6 krajín – Dánsko, Fínsko, Cyprus, Taliansko, Grécko, Španielsko pripravili študenti HA bohatý program.

 Dve župné školy sa zapojili do medzinárodnej súťaže. S návrhom na zapojenie do projektu Festival of Mind, teda medzinárodnej kreatívnej súťaže pre študentov stredných škôl, prišli predstavitelia partnerského regiónu Autonómnej pokrajiny Vojvodina zo Srbska.