Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Nákup zariadení pre chemické laboratórium /Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 90001 Modra

Prenájom veľkokapacitného kontajnera - SOŠTaR

Učebnice a pracovné zošity - anglický jazyk pre 3. a 4. ročník SOŠ

Oprava podlahy a vymaľovanie baletnej sály / Konzervatórium, Tolstého, č. 11, 811 06 Bratislava

Vymaľovanie interiéru budovy školy, telocviční a výmena podhľadu vo vstupnej hale / Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava

Odstránenie závad z revíznych správ - bleskozvod

„Projektové práce / Zateplenie objektu školy a telocvične / SOŠ pedagogická, Sokolská 6, 900 01 Modra“

Projektové práce / Rekonštrukcia parnej kotolne a modernizácia technológie / Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Učebnice z cudzieho jazyka

Projektové práce / Rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte/ Spojená škola , Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji