Blindfriendly Sobota 20. 10. 2018 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

 Ďalší úspech kaderníkov SOŠ, Račianska 105, Bratislava Dňa 17. 04. 2015 sa škola zúčastnila 10. ročníka medzinárodnej kaderníckej súťaže CENA MESTA PEZINOK.

7. apríla 1948 vznikla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO – World Health Organization). Tento deň sa od roku 1950 oslavuje ako Svetový deň zdravia. Naša škola si pripomenula tento deň zaujímavou aktivitou. Žiaci 2.A triedy spolu s p. prof. Kováčovou pripravili Deň zdravia, ktorý bol aj vyvrcholením projektu eTwinning s názvom Povedz nie obezite! Akcia bola určená prvákom a druhákom počas praktickej maturitnej skúšky vo štvrtok 9.4.2015. Žiaci boli rozdelení do troch skupín. Každá skupina absolvovala tri rôzne aktivity:

 Gymnázium Ul. 1. mája 8, Malacky získalo ocenenie BrilianTT 2015. Ocenenie udeľuje Medzinárodný inštitút pre interdisciplinárny výskum pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Súčasťou ocenenia je i finančný grant pre víťazné školy.

 Jarné obdobie sa už tradične nesie v znamení rôznych súťaží, kde sa žiaci zo Strednej odbornej školy, Svätoplukova 2 v Bratislave môžu prezentovať a ukázať svoje zručnosti.

 V utorok, 14.4.2015 navštívila švajčiarska delegácia na čele s JE veľvyslancom A. Wittwerom v sprievode zástupcov Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce, SOŠ chemickú, Vlčie hrdlo Bratislava.

V dňoch 31. marca a 1. apríla 2015 sa uskutočnil 7. ročník obľúbenej športovej akcie 24-hodín vo volejbale. Zúčastnilo sa na nej 170 športovcov. Hrať sa začalo v utorok o 10.00 h a posledný zápas sa skončil v stredu presne o 10.00 h.

Kedy? 15.4. a 16.4. 2015 Kde? Priestory praktického vyučovania SOŠ Ivanská cesta 21 v Bratislave Kto? 6 trojčlenných družstiev Prečo? Kooperácia troch učebných odborov – murár, inštalatér, elektromechanik

V Bratislavskom kraji sa Stredoškolskej odbornej činnosti v Krajskom kole zúčastnilo 148 študentov. V Krajskom kole bolo v 17 odboroch 112 prác študentov zo stredných škôl Bratislavského kraja, z toho 2 súťažiace mali po 2 práce.