Blindfriendly Utorok 7. 4. 2020 | Meniny má Zoltán Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 V dňoch 12.a 13.2.2016 sa zúčastnila Stredná odborná škola na Svätoplukovej 2 v Bratislave súťaže kaderníkov a vizážistov s medzinárodnou účasťou v Bratislave – Interbeauty Trophy 2016. Súťažili sme v účesovej , dekoratívnej tvorbe a v Body Art-e. Súťaž usporiadala Incheba Expo v spolupráci so Spoločenstvom kaderníkov a kozmetiky Českej republiky. Na tejto súťaži sa zúčastnili študenti, pod vedením majsteriek odborného výcviku Mgr. Andrei Chudej, Bc. Emílie Motyčkovej Emília a Mgr. Kvetoslavy Štetinovej . Žiaci súťažili v nasledovných disciplínach a obsadili tieto miesta:

V školskom roku 2015/2016 OA Dudova 4 v Bratislave organizovala „Krajské kolo“ žiakov stredných škôl vo futsale /SŠFL/. Spoluorganizátorom bola SOŠCH. Súťaž prebiehala od októbra 2015 do februára 2016 v športovej hale „Vlčie hrdlo“.

Obchodná akadémia Nevädzová 3 sa v krajskom kole Spracovania informácií na počítači už tradične umiestnila na popredných miestach – v súťažnej disciplíne Písanie na počítači získala 1. a 3. miesto.

 Riaditeľstvo Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí dňa 2. marca 2016 v čase od 8.00 h – 16.00 h v priestoroch školy na Kostolnej č. 3.

Dňa 11. februára 2016 sa uskutočnil na Obchodnej akadémii, Račianska 107, Bratislava už 50. ročník krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

aktualizácia k 20.2.2016

 Úspešných študentov, učiteľov či zástupcov škôl, ktorí sa na jeseň minulého roka zapojili do podujatia Road show 2015 prijala vo štvrtok 11. februára 2016 vedúca služobného úradu Úradu vlády SR Tatiana Janečková SR v Zrkadlovej sále úradu vlády. Študenti si prevzali diplomy a ceny za slohové práce na tému „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu“. Medzi ocenenými boli aj študenti našej školy: Eva Mazúrová (III. A) Pavol Kapusta (III. A)

 Dňa 18. februára 2016 sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave uskutoční Deň otvorených dverí v čase od 10.00 h do 17.00 h.

Žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa aj v tento rok zapoja do kampane Valentínska kvapka krvi.

 Dňa 12.02.2016 sa žiaci SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9 v Bratislave zúčastnili Medzinárodnej súťaže „SWEETCUP 2016“ v Prešove.