Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Oprava exteriérového schodiska hlavného vstupu a výmena vstupných zasklených stien bočných vstupov/ SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, 826 64 Bratislava

Oprava elektrických zariadení v budove školy / SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava

Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou:

Názov zákazky: oprava schodiska s úpravou pre bezbar. prístup a oprava soc. zariadení v suteréne

Názov predmetu zákazky: Ochranné pracovné odevy a obuv

Názov predmetu zákazky – Nákup záhradnej techniky- záhradný traktor - SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky – Zabezpečenie ochrannými pracovnými pomôckami - SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

oznámenie o vyhlásení prieskumu trhu:

Názov predmetu zákazky: potraviny pre Gymnázium Malacky

vybudovanie prístupového chodníka v priestoroch zadného vchodu do materskej školy, vyrovnanie a zatrávnenie zvyšnej plochy