Blindfriendly Sobota 21. 7. 2018 | Meniny má Daniel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Domov sociálnych služieb pre dospelých usporiadal dňa 28.05.2008 veľkolepú „Módnu prehliadku“ modelov z dielne Madam Mirabell a jej kreatívneho návrhárskeho tímu. Modely roku 2050 vhodné na rôzne spoločenské, športové, oddychové, pracovné i bežné príležitosti prezentovali klienti domovského zariadenia.

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „Úrad BSK“) vyhlasuje výzvu pre neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré poskytujú sociálne služby v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov na území BSK.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, otvára v júni novú formu sociálnej služby - celoročný pobyt.

Zariadenie DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých pripravuje pre klientov „Športové dni“, ktorých 24. ročník odštartuje 3. júna t.r. na štadióne vedľa Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya a druhý deň 4. júna za zimným štadiónom v Dúbravke.

Dňa 17. a 18. mája 2008 sa uskutoční kontrolný pretek v plávaní, ktorý organizuje Športový klub Altius v spolupráci s DSS Gaudeamus v Bratislave.

V dňoch 22.5.- 23.5. 2008 , uskutočnia zástupcovia odboru sociálnych služieb a zdravotníctva - PaedDr. Miluša Budayová, riaditeľka odboru a Mgr. Marica Šiková vedúca oddelenia sociálnych služieb Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, stretnutie na pôde Prešovského samosprávneho kraja so zástupcami sociálneho odboru.

FS Javorček pôsobiaci pri Domove sociálnych služieb na Javorínskej ulici, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, dňa 13.4. 2008 úspešne vystúpil v spoločnom integrovanom programe s FS Lipa na záver Európskej konferencie 2008 „Človek a kôň v dialógu“.

V piatok, 11. apríla 2008 o 17:00 hod. sa v priestoroch Design Factory na Bottovej ulici č. 2 v Bratislave, uskutoční už 5. ročník benefičnej aukcie výtvarných diel na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, ktorá je súčasťou verejnej zbierky Združenia Lepší svet pre znevýhodnených (ZLSZ).

V pondelok, 31. marca, navštívila Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO ministerka zdravotníctva, sociálneho blahobytu, rodiny a bývania Andorry J.E. pani Montserrat Gil Torné. Zriaďovateľom zariadenia je Bratislavský samosprávny kraj.

Bratislavský samosprávny kraj pripravuje pracovné stretnutia k oboznámeniu sa s návrhom zákona o sociálnych službách, a to v dňoch 28. marca a 4. apríla t.r. v rokovacej sále Úradu BSK (prízemie) na Sabinovskej 16 v Bratislave.