Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

1. Varný plynový kotol 150 l - ALBA GB 150 ... 5 947,- €, zadávateľ: ŠJ Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky 2. Plynový sporák SPE 940-SC - 2 kusy ..............4 738,- €, zadávateľ: ŠJ Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky 3. Myčka HSP 550 ...............................................2 876,- €, zadávateľ: ŠJ Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky 4. Výdavkové okienko - zatváranie /plastové rolety/ ... 1 500,- €, zadávateľ: ŠJ Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky 5. Kompletné maľovanie - jedáleň + kuchyňa + sklady ... 3 000,- €, zadávateľ: ŠJ Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky 6. Žalúzie do jedálne ........................................... 2 000,- €, zadávateľ: ŠJ Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky.

„Projektové práce / Rekonštrukcia areálovej kanalizácie“/ Spojená škola, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

ŠKOLA: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, 841 01 Bratislava

„Projektové práce – Zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraulickým vyregulovaním UK/SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava”

„Výmena drevenej podlahy telocvične“/ Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava

Názov predmetu zákazky: Nákup mlieka a mliečnych výrobkov

„Projektové práce – Zateplenie školy, Obchodná akadémia, Račianska 107“/ Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava

Predmet zákazky: Konvektomat s príslušenstvom

Názov predmetu zákazky: Výmena expanznej nádoby (500 l) pre zavlažovanie ihriska

Projektové práce / Rekonštrukcia parnej kotolne a modernizácia technológie / Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji