Blindfriendly Sobota 18. 8. 2018 | Meniny má Elena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

sa uskutoční v pondelok 9. februára 2015 po 11.15 h v budove školy. Srdečne pozývame k nám žiakov, rodičov a výchovných poradcov zo ZŠ, ktorí prejavujú záujem o štvorročné gymnaziálne štúdium.

 Spojená škola Ivanka pri Dunaji Vás pozýva na preteky

Dňa 27. 2. 2015 sa na Obchodnej akadémii na Nevädzovej ul. 3 v Bratislave uskutoční Deň otvorených dverí v čase od 8.00 h do 12.30 h.

 Na Obchodnú akadémiu, Nevädzová 3 v Bratislave zavítali učitelia z kenských škôl, v rámci projektu spolupráce školy s nadáciou Pontis.

Aktualizácia voľných ubytovacích kapacít pre žiakov SŠ na ŠI v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

 Vďaka dvom malým projektom, ktoré boli podporené z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže škola opäť opeknela zásluhou žiakov a učiteľov, ktorí projekty „Maľujem, teda som“ a „Maľujem a riešim“ realizovali. Spoločnými silami vymaľovali schodisko a chodbu na druhom poschodí a prispeli k vytvoreniu novej odbornej učebne.

 Spojená škola Ivanka pri Dunaji Vás srdečne pozýva na stretnutie priateľov lesníctva dňa 21.01.2015 o 8.00 hod.

Spojená škola, Tokajícka 24 v Bratislave Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktoré sa uskutoční dňa 28. januára 2015 od 10,00 do 16,00 hod. v priestoroch školy. Program: nahliadnutie priamo do priebehu vyučovania, pozretie si otvorené hodiny, vyskúšanie si talentové skúšky...