Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky: Dodanie 7 kusov PC v konfigurácii All-in-One

Predmet zákazky: Nákup tabletových počítačov a ochranných puzdier na tabletové počítače

Oprava sociálnych zariadení / SOŠ záhradnícka G. Čejku, Bratislavská 44/8, 900 45 Malinovo

Likvidácia objektu sušiarne / Domov sociálnych služieb pre dospelých, SNP 38, 900 84 Báhoň

„Projektové práce / Rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte/SŠ Ivanka pri Dunaji”

Názov predmetu zákazky: Oprava poškodenej strechy v Spojenej škole, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Dodávka a montáž protipožiarnych dverí, stavebné úpravy / SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava

Názov : Projektové práce na vybudovanie evakuačného výťahu v budove č. 2

Názov zákazky: Sanácia hydroizolácie vyrovnávacej nádrže k 3-dráhovému bazénu.

Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava žiada firmy o cenové ponuky na opravu havárie na plynovej kotolni, kde sa jedná o nasledovné komponenty a ich montáž.