Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Operačný program vzdelávanie na Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci

Na začiatku bola snaha obohatiť vyučovanie informatiky a techniky o robotiku. S tým sú spojené aj nemalé finančné náklady. Projekt “S robotmi spracujeme odpad” bol úspešný v grantovej výzve Nadácie Volkswagen a jeho realizácia bola finančne podporená prostriedkami z rodičovského združenia a dotáciou mesta Senec. Vďaka projektu má škola svoju robotickú LEGO herňu.

 V dňoch 30.11 . až 02. 12. 2015 sa žiaci SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča zo Sklenárovej 1 Bratislava, Mario Martinka a Martin Pribila v sprievode svojich pedagógov, zúčastnili medzinárodnej súťaže INTERSALÓN 2015 v prezentácii cvičných firiem v Českom Těšíne.

 Na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Olomouci získala OA Nevädzová, Bratislava až 9 popredných umiestnení, pričom najväčším úspechom bolo získanie titulu „Absolútneho víťaza veľtrhu“ v celkovom bodovom hodnotení.

Dňa 25. novembra 2015 sa vybraní žiaci a učitelia SOŠ podnikania, Strečnianska 20, zúčastnili záverečnej konferencie projektu SPrED+C(Spreading the Word about Creativity inEducation).

 11. 12. 2015 sa v priestoroch Európskeho informačného centra konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Euroscola 2016. Okrem účasti zástupcov víťazných škôl sa na odovzdávaní zúčastnili aj európski poslanci a zástupcovia Európskeho informačného centra.

 V bowlingovom centre BNC Bratislava sa dňa 9.12.2015 uskutočnilo záverečné kolo Bowlingovej ligy mládeže BSK. Celkovo sa predstavilo spolu 14 družstiev so stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

cykly populárno-náučných prednášok odborníkov zo SAV pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pokračujú. V školskom roku 2015/16 bude župa spolupracovať pri organizovaní prednášok aj s pedagógmi Slovenskej technickej univerzity. V decembri sa budú konať prednášky:

Dňa 2. 12. 2015 sa v Divadle Jána Palárika v Trnave uskutočnilo „Slávnostné vyhodnotenie Olympijských festivalov Slovenska za rok 2015“.

Študentský tím Gymnázia v Malackách postúpil do finále medzinárodnej súťaže „Olympic quiz“. Finále sa uskutoční 13. februára 2016 v Budapešti za účasti najlepších štyroch slovenských a maďarských škôl.