Blindfriendly Piatok 22. 3. 2019 | Meniny má Beňadik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie.

Stretnutie organizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie II., Drieňová 36, Bratislava na tému Poruchy správania na stredných školách. Na stretnutí vystúpili PhDr.Eva Smiková, PhD. z VUDPaP, PhDr.Štefan Grajcar z Euroguidance, Mgr.Monika Klapková a Mgr. Viktor Brichta z CPPPaP II. Bratislava.

Vďaka projektu Mladí pre mladých mali žiaci Obchodnej akadémie na Račianskej 107 v Bratislave dňa 22. októbra 2015 možnosť prežiť naozaj netradičné hodiny telesnej výchovy.

 Stredná odborná škola, Kysucká 14 v Senci sa v dňoch 21. – 22. októbra 2015 zúčastnila 2. ročníka mezinárodního veletrhu fiktívních firem v Českých Budějovicích. Veľtrhu sa zúčastnilo 11 cvičných firiem predovšetkým z Česka, ale aj zo Slovenska. Jedným z dvoch slovenských zástupcov bola aj senecká Stredná odborná škola, ktorú reprezentovali žiaci IV. E triedy študijného odboru škola podnikania: Patrik Bolek, Erika Fiľaková, Nicolas Horváth, Katarína Keveždová, Laura Prekopová a Ladislav Tóth pod vedením učiteľky odborných ekonomických predmetov Ing. Jarmily Krasňanskej. Osobnú podporu a pomoc tejto výprave poskytla svojou účasťou aj riaditeľka školy Ing. Ľubomíra Hrubanová.

V októbri 2015 sa zrealizovala prvá fáza projektu Praxou v zahraničí k zvyšovaniu kvality školy. Schválený grant z programu ERASMUS+ vo výške 59 200 € umožnil 14 žiakom školy absolvovať v rámci predmetu odborná prax dvojtýždňovú zahraničnú mobilitu v Londýne a Havířove.

Jedenásť škôl z celej Európy si 15. októbra prevzalo výnimočné ocenenie The Entrepreneurial School Award 2015. Ocenenie je jedinečným uznaním najlepších škôl v rámci podnikateľského vzdelávania na národnej a európskej úrovni. Medzi ocenené európske školy postúpila aj Hotelová akadémia na Mikovíniho ul. v Bratislave. Škola už viac ako 10 rokov prináša pre svojich žiakov nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom programov Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko).