Blindfriendly  20. 1. 2019 | Meniny má Dalibor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Dňa 17. a 18. mája 2008 sa uskutoční kontrolný pretek v plávaní, ktorý organizuje Športový klub Altius v spolupráci s DSS Gaudeamus v Bratislave.

V dňoch 22.5.- 23.5. 2008 , uskutočnia zástupcovia odboru sociálnych služieb a zdravotníctva - PaedDr. Miluša Budayová, riaditeľka odboru a Mgr. Marica Šiková vedúca oddelenia sociálnych služieb Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, stretnutie na pôde Prešovského samosprávneho kraja so zástupcami sociálneho odboru.

FS Javorček pôsobiaci pri Domove sociálnych služieb na Javorínskej ulici, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, dňa 13.4. 2008 úspešne vystúpil v spoločnom integrovanom programe s FS Lipa na záver Európskej konferencie 2008 „Človek a kôň v dialógu“.

V piatok, 11. apríla 2008 o 17:00 hod. sa v priestoroch Design Factory na Bottovej ulici č. 2 v Bratislave, uskutoční už 5. ročník benefičnej aukcie výtvarných diel na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, ktorá je súčasťou verejnej zbierky Združenia Lepší svet pre znevýhodnených (ZLSZ).

V pondelok, 31. marca, navštívila Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO ministerka zdravotníctva, sociálneho blahobytu, rodiny a bývania Andorry J.E. pani Montserrat Gil Torné. Zriaďovateľom zariadenia je Bratislavský samosprávny kraj.

Bratislavský samosprávny kraj pripravuje pracovné stretnutia k oboznámeniu sa s návrhom zákona o sociálnych službách, a to v dňoch 28. marca a 4. apríla t.r. v rokovacej sále Úradu BSK (prízemie) na Sabinovskej 16 v Bratislave.

DSS Gaudeamus, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, pripravuje pre svojich klientov bohatý program, pri ktorých majú možnosť realizácie. V rámci rôznych aktivít zdokonaľujú svoju šikovnosť a z krásnych výtvorov – možno malých umeleckých diel, organizujú výstavy. A naozaj, je sa na čo pozerať.

Novým VZN o registrácii a poskytovaní finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc poslanci podrobnejšie rozpracovali metodiku, na základe ktorej sa neziskové organizácie registrujú, dostávajú finančné prostriedky od kraja a podľa ktorej dokladujú použitie poskytnutých financií.

Tento projekt zorganizovalo od januára 2007 do februára 2008 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Jeho cieľom bolo rozšíriť všeobecnú znalosť v oblasti rodovej rovnosti, a jej propagácia na miestnej úrovni.

Dňa 8. februára 2008 sa za účasti podpredsedu BSK Bystríka Hollého uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov odboru sociálnych služieb a zdravotníctva, Komisie pre sociálne služby Zastupiteľstva BSK spolu s primátormi miest a starostami obcí okresu Malacky.