Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky – Nákup školských stoličiek a lavíc - SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky: Dodanie 7 kusov PC v konfigurácii All-in-One

Oznámenie o prieskume trhu - "Prieskum trhu na služby PO a BOZP"

Názov predmetu zákazky: "Výmena PVC podlahovej krytiny v školskom internáte."

Vymaľovanie a vysprávkovanie troch izieb a chodby na Školskom internáte pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Hroboňova 2, Bratislava

Oprava dvornej časti oporného múru/ Jazyková škola, Palisády 38, 811 06 Bratislava

Revitalizácia športovo – relaxačného areálu s multifunkčným ihriskom na Gymnáziu Karola Štúra v Modre. /Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 90001 Modra

Rekonštrukcia kancelárskych priestorov / Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava

Názov: Strava pre Denný stacionár psychiatrický a rehabilitačný, Donnerova 1, 841 05 Bratislava

Oprava exteriérového schodiska hlavného vstupu a výmena vstupných zasklených stien bočných vstupov/ SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, 826 64 Bratislava