Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Dňa 24.11.2015 sa žiaci Strednej odbornej školy na Svätoplukovej 2, Bratislava zúčastnili na výstave Stredných odborných škôl JUVYR 2015.

 Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava opäť korunovala svoju účasť najvyššími oceneniami na výstave JUVYR 2015, v rámci ktorej získala dve prvé miesta.

Chcete umožniť svojmu dieťaťu získať kvalitné gymnaziálne vzdelanie? Gymnázium A. Einsteina, najstaršie gymnázium v Bratislave – Petržalke, otvára v školskom roku 2016/2017 - štvorročné štúdium pre žiakov 9. ročníka ZŠ - päťročné bilingválne štúdium (slovensko-ruská sekcia) pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

 Stredná odborná škola Senec pokračuje druhý rok v práci na spoločnom projekte s nórskou partnerskou školou Åsane videregående skole v Bergene. Spolupráca na projekte s názvom Praktické vzdelávanie študentov a učiteľov sa začala minulý školský rok v rámci Štipendijného programu EHP Slovensko, ktorý je financovaný z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) otvorí tento rok už 24. ročník tohto úspešného školského podujatia a privíta 30 stredných odborných škôl z Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja.

v prílohe Vám posielam aktualizáciu voľných ubytovacích kapacít pre žiakov SŠ na ŠI v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK .

 Stredná odborná škola, Svätoplukova 2 v Bratislave pozýva záujemcov o štúdium v školskom roku 2016/17 na Deň otvorených dverí dňa 8.12.2015 od 8.30 do 13.00 hod. Pre uchádzačov sú pripravené ukážky prác žiakov v štvorročných študijných odboroch s maturitou a výučným listom

 Dobrý deň, srdečne pozývame v piatok 27.novembra 2015 v čase od 11.00 do 17.00 hod. všetkých záujemcov o štúdium, ich rodičov a pedagógov na Deň otvorených dverí Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava, sa uskutoční v pondelok 30. decembra 2015 po 12.00 h v budove školy.