Blindfriendly Piatok 22. 11. 2019 | Meniny má Cecília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Elektronická úradná tabuľa II.


 

 

Bratislavský samosprávny kraj predkladá Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019 v zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripomienky k návrhu VZN zasielajte v termíne do 14. 9. 2017 na dresu jana.zapalova@region-bsk.sk , prípadne poštou na adresu: Odbor školstva, mládeže a športu Úrad Bratislavského samosprávneho kraja Sabinovská 16 820 05 Bratislava (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke)

Bratislavský samosprávny kraj predkladá Návrh všeobecne záväzného nariadenia o o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Pripomienky k návrhu VZN zasielajte v termíne do 14. 9. 2017 na dresu jana.zapalova@region-bsk.sk , prípadne poštou na adresu: Odbor školstva, mládeže a športu Úrad Bratislavského samosprávneho kraja Sabinovská 16 820 05 Bratislava (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke)

Rámcový návrh cestovných poriadkov pre obdobie 2017/2018 Predkladáme Vám rámcový návrh cestovných poriadkov ŽSR pre obdobie 2017/2018 pre trate, ktoré sa nachádzajú na území BSK. • Trať 110-112-113 • Trať 120 • Trať 130 • Trať 131 • Trať 132 Pripomienky môžete zasielať na Matus.Bukovcak@region-bsk.sk do nedele 25.6.2017

Bratislavský samosprávny kraj poskytuje dotácie súkromným základným umeleckým školám, cirkevným základným umeleckým školám, súkromným jazykovým školám, cirkevným jazykovým školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam a vykonáva kontrolu hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami v zmysle aktuálneho všeobecne záväzného nariadenia. Príloha: