Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky: Služby - poskytovanie pomocných technických – údržbárskych a opravárenských prác, maľovanie a vysprávka izieb, upratovacie práce

Názov predmetu zákazky: Oprava priestorov výdajne jedla

Názov predmetu zákazky: Výmena hlavných vchodových dverí do budovy školy

Názov predmetu zákazky – Revitalizácia vonkajších športových zariadení - SOŠTaR Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov: Dodanie materiálu na opravu aktívneho bleskozvodu

Názov zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie na účel Prestavba SOŠZ G. Čejku Malinovo na Spojenú školu v rozsahu jednostupňového projektu, súčasťou ktorého bude aj rozpočet investičných nákladov“

názov predmetu zákazky: nákup a montáž svietidiel (zdravé svetlo) do tried pre ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava

Predmet zákazky: Dodanie a osadenie digitálneho kamerového systému v športovom areáli obchodnej akadémie, vrátane vypracovania kompletnej dokumentácie. Digitálne kamery s vysokým rozlíšením a nočným videním v počte 2 kusy, budú osadené na fasáde budovy školy. Nahrávacie zariadenie, pamäťový hard-disk, monitor, myš v počte 1 kus. Nastavenie a skúška nahrávacieho zariadenia. Elektroinštalácia zavedená do žľabov.

Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie servisu vertikálnych a horizontálnych žalúzií

Názov predmetu zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie súvisiacej s komplexnou rekonštrukciou telocvične pre Spojenú školu, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji