Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Dňa 20. 03. 2019 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave usporiada DOD. „Návšteva vyučovacieho procesu a tvorivých zručností na SOŠ HSaO“

 V dňoch 8.-9. februára sa konal v Bratislavskej Inchebe 36. ročník medzinárodnej výstavy Interbeauty. Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky v Bratislave sa na výstave prezentovala výstavným stánkom, účasťou v súťažiach a na workshopoch a prehliadke poriadaných barbierstvom absolventov školy MMG Freedoms Barbers, kde naši žiaci aj praxujú. Výstava opäť poskytla príležitosť propagovať školu, zručnosti žiakov a možnosti vzdelávania na škole. V stánku žiaci poskytovali zdarma verejnosti líčenie , úpravu účesov a nechtov. Na súťažiach získali žiaci školy tieto ocenenia:

 8. februára 2019 sa konala v priestoroch výstavného areálu INCHEBA EXPO súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike INTERBEAUTY TROPHY 2019, v ktorej zabodovali naše žiačky v nasledujúcich disciplínach:

 SOŠ podnikania opäť úspešná Dňa 13. februára 2019 sa konal v Malackách turnaj v Miniľadovom hokeji študentov, kde nás naši študenti úspešne reprezentovali a obsadili 1. miesto, a zároveň aj miesto najlepšieho strelca a produktívneho hráča.

Dňa 7. 2. 2019 sa konal 10. kontraktačný deň cvičných firiem v Šali. Žiaci si na voliteľnom predmete Cvičná firma praktikum založili fitness centrum s obchodným názvom Blow Up Gym, s.r.o.. Na veľtrhu bola účasť nielen zo Slovenska, ale aj škôl zo zahraničia. O to viac nás teší získanie ceny za tretie miesto najlepšie logo cvičnej firmy. Úspech bude žiakov motivovať v pokračovaní simulovania podnikateľského prostredia.

 V školskom roku 2018/2019 naša škola opäť organizovala krajské kolo žiakov stredných škôl vo futsale /SŠFL/. Spoluorganizátorom bola SOŠCH. Súťaž prebiehala od októbra 2018 do februára 2019 v športovej hale „Vlčie hrdlo“.

 Pozývame Vás, rodičov a žiakov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 19.02.2019 (utorok) v čase od 09,00 hod. do 17,00 hod. v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Zochova 9, 811 03 Bratislava.

Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa na: - SŠ v Pezinku - SPŠ dopravnej - GAE, GIH - SOŠ HSaO, OA

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Bratislave získala dvojnásobný úspech v treťom ročníku Stavbárskej olympiády, ktorú pre stredoškolákov z celého Slovenska organizuje Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity. SPŠSaG v súťaži škôl získala prvé miesto za najvyšší počet študentov, ktorí sa do olympiády zapojili a najvyšší súhrnný počet získaných bodov.

 AIESEC je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete. Združuje anglicky hovoriacich dobrovoľníkov zo všetkých kútov sveta. Ich víziou je mier a naplnenie ľudského potenciálu.