Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Regionálny rozvoj a EÚ fondy


 

 

 Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s partnermi projektu RECOM SK-AT zorganizoval 29.6.2011 na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja v Bratislave „Burzu projektových partnerov“ za účasti pozvaných hostí zo všetkých 5 partnerských regiónov – Dolného Rakúska, Trnavského samosprávneho kraja, Bratislavského samosprávneho kraja, Burgenlandu a Viedne.

 Predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja sa spolu s predstaviteľmi Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. (BID, a.s.) aktívne zúčastňujú od prvej polovice roku 2009 až po súčasnosť študijných pobytov v rámci projektu PIMMS TRANSFER (Transfering actions in sustainable mobility for European Regions).

 Bratislavský samosprávny kraj sa spolu s Trnavským samosprávnym krajom a prihraničnými rakúskymi regiónmi – Burgenland, Dolné Rakúsko a Viedeň aktívne podieľajú na realizácií Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 (CBC SK-AT). Cieľom CBC SK-AT je podporiť vznik znalostného cezhraničného regiónu.

Informačný deň k vyhlásenej tretej výzve Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013 sa uskutoční dňa 7. februára 2011 o 9.00 v Kongresovom centre SPU, Študentský domov Antona Bernoláka, Trieda Andreja Hlinku 38, Nitra.

V dňoch 24. - 25. novembra 2010 sa bude Hoteli Devin konať workshop ako súčasť plánovaných aktivít projektu Donauregionen+ "Koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru".

 Ochrana kultúrnej a regionálnej identity je priorita Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Na pôde Úradu BSK sa v stredu 13. októbra konal seminár "Vinohrady, vec verejná", ktorého ambíciou bolo formulovanie verejného záujmu a odporúčaní pre ďalší vývoj územia vinohradov v Bratislave a v Podhorskom páse.

Pozývame vás na seminár „Vinohrady, vec verejná“, ktorý sa uskutoční v stredu 13. októbra 2010 od 14:00 hod. v rokovacej sále Úradu BSK na Sabinovskej ul. 16 v Bratislave.

 V rámci implementácie projektu „Vybudovanie a harmonizácia nástrojov ochrany prírody v prihraničnom území.“ (EKO-PLAIN-NET) spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, spolupracoval Bratislavský samosprávny kraj (BSK) s Národným parkom Fertő Hanság a Západomaďarskou univerzitou v Soproni na ochrane dropa fúzatého a iných vzácnych druhov živočíchov v prihraničnom území.

Dňa 29. júna 2009 bola zverejnená 2. výzva na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika.

Zástupcovia RRA Senec – Pezinok a Slovenskej živnostenskej komory sa v dňoch 8.6. – 10.6.2010 zúčastnili kontaktného seminára programu Leonardo da Vinci na tému „Nástroje pre zabezpečovanie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave“.