Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Oprava elektrických zariadení v budove školy / SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava

Revízia elektrických rozvádzačov, elektriny, elektrických spotrebičov a bleskozvodov v priestoroch SOŠ chemická

Oprava sanitárnej techniky v priestoroch SOŠ chemická

Realizácia protipožiarneho náteru oceľovej konštrukcie – veľká jedáleň, budova G

Oprava elektroinštalácie – výmena rozvádzačov v budove školy/ Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava

Oprava poškodenej časti fasády a odkvapových žľabov / ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, 814 84 Bratislava

Oprava sociálnych zariadení / Športové gymnázium, Ostredková 10, 821 02 Bratislava

Názov predmetu zákazky : Nábytok pre klientov

Názov: Výmena výmenníka tepla

Názov predmetu zákazky - „Úprava oplotenia multifunkčného ihriska “