Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

„Puškin! ľúbim ja tvoje stvorenie, Ľúbim Čerkesku vľúbenú, Na klebetníkov tvoje horlenie, I Poltavu pobúrenú, I Onegina, švárneho druha, Hráča s vlnami strastných dňov, Ľúbim obrazy tvojich snov Ligotavých ako dúha.“ (A. Sládkovič: Duchu Puškinovmu)

 Od pondelka sa základné a stredné školy v Bratislavskom kraji aktívne zapájali do prebiehajúceho Európskeho týždňa športu. Dovedna sa zapojilo viac ako 70 škôl z celého regiónu.

Predseda parlamentu Slovenskej republiky Peter Pellegrini sa dňa 10. 9. 2015 stretol so semifinalistami súťaže Zlatý AMOS

V ôsmom ročníku grantového programu Nadácie Allianz s názvom Mladí vedci zameraného na podporu štúdia prírodných vied získalo Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky, finančný grant vo výške 3000 €. Hlavným účelom programu Mladí vedci je vzbudiť záujem detí o prírodné vedy a pomáhať rozvíjať ich vedomosti.

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave je najstaršou výtvarnou umeleckou školou na Slovensku. Jej predchodkyňou bola ŠUR – Škola umeleckých remesiel. Zriaďovateľom školy bola Obchodná a priemyselná komora mesta Bratislavy. Zakladateľom, organizátorom a riaditeľom ŠUR sa stal Josef Vydra, historik, teoretik umenia a pedagogiky, etnograf a školský inšpektor pre kreslenie. Spolu s ním tu svoje skúsenosti a schopnosti odovzdávali vynikajúci, prevažne mladí výtvarníci z Čiech a Slovenska, ako napr. Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Zdeněk Rossman, Jaromír Funke, Júlia Horová, Karel Plicka a mnohí ďalší.

 Európsky týždeň športu predstavuje prvý ročník iniciatívy Európskej komisie s cieľom podporovať pohyb a šport na všetkých úrovniach obyvateľstva, ktorý po prvýkrát prebehne v termíne od 7. do 13. septembra 2015 v celej Európe a Slovensko nebude výnimkou. Do iniciatívy s cieľom spopularizovať šport u širokej verejnosti sa rozhodol zapojiť aj Bratislavský samosprávny kraj, organizáciou súťaže určenej pre základné a stredné školy z regiónu.

Bratislavský samosprávny kraj predkladá v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon nadobudol účinnosť 1. 4. 2015) aktualizáciu Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2018.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s ustanoveniami zákona o odbornom vzdelávaní každoročne aktualizuje Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2013 - 2018. Pripomienky k aktualizácii na rok 2015 zasielajte mailom na adresu jana.zapalova@region-bsk.sk v termíne do 4. 9. 2015.

 Táto myšlienka je stále platná a keď si ju aplikujeme na životný cyklus, tak prvé učenie – vedomosti získavame od svojich rodičov, potom nasleduje formálne vzdelávanie na všetkých stupňoch škôl a ostatné, ale nie posledné učenie, je celoživotné vzdelávanie získavané formálne ale aj neformálne.