Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

pozývame Vás na tlačovú konferenciu k podujatiam výchovných koncertov pre študentov stredných škôl Romeo a Júlia. Organizátorom kulúrno-vzdelávacieho podujatia Shakespeare-Prokofiev / ROMEO A JÚLIA je Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Centrom pre filantropiu a bratislavským Konzervatóriom.

 V dňoch 5. – 6. 11. 2015 sa v bratislavskej Inchebe konal 18. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem.

1. novembra t.r. sa žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave vrátili zo stáže, ktorá bola realizovaná pod záštitou Európskeho spoločenstva v rámci programu Celoživotného vzdelávania – podprogram Erasmus+ . Stáž bola zameraná na podporu mobility v rámci Európy pre odborné vzdelávanie a prípravu. Cieľovou skupinou tohto programu sú práve mladí ľudia v počiatočnej odbornej príprave.

Stredná odborná škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji, Vás pozýva na Dni otvorených dverí v dňoch: 12. novembra, 4. a 5. decembra 2014 (piatok a sobota) v čase od 8.00 do 14.00 h.

V Trenčíne na výstavisku sa konal už 7. ročník výstavy ovocia:

ktorý sa uskutoční dňa 12.11.2015 Od 8:00 do 18:00 máme pre teba pripravený program:  Imartrikulácia prvákov  Somelierska show  Prehliadka školy

Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici v Bratislave získala opäť európsky certifikát kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu "How today's teens R" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená to, že naša práca bola ocenená na najvyššej európskej úrovni, čo je pre nás veľkým zadosťučinením a zároveň výzvou, aby sme pracovali čo najlepšie aj naďalej. Spolupracovali sme s partnerskými školami z Francúzska, Cypru, Rumunska a Arménska. Projekt bol zameraný na riešenie problémov, ktoré trápia mladých ľudí. Študenti v zmiešaných tímoch diskutovali, tvorili videá, interaktívne nástenky, prezentácie, príbehy, online časopis a to všetko v anglickom jazyku.