Blindfriendly  20. 1. 2019 | Meniny má Dalibor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Klienti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých na Mokrohájskej ulici v Bratislave trávia voľné chvíle veselou zábavou, ale aj svoje skúsenosti odovzdávajú a učia svojich zdravých rovesníkov umeniu paličkovať a čipkovať.

V dňoch 16-19. októbra 2007 sa v Brne konal veľtrh zdravotníctva, rehabilitačných pomôcok a techniky. Tohto veľtrhu sa 18. októbra 2007 zúčastnili aj klienti a zástupcovia Domova sociálnych služeb pre deti a dospelých na Mokrohajskej ulici v Bratislave a Občianské združenie Votum.

V nedeľu 14. októbra oslávi DSS pre deti a dospelých Karola Matulaya v bratislavskej Dúbravke 25. výročie svojho vzniku ako i 101. výročie narodenia profesora K. Matulaya, ktorého meno nesie zariadenie od roku 1990. DSS je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Príďte sa pozrieť na podujatia, ktoré pre vás pripravili Domovy sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

V dňoch 22. – 23. 09. 2007 sa uskutočnili v Dubnici nad Váhom Majstrovstvá Slovenska v Bocci pod záštitou Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov. Organizáciou podujatia bol poverený Športový klub telesne postihnutých ALTIUS v Bratislave, ktorý pôsobí na pôde DSS GAUDEAMUS.

V sobotu 22. septembra 2007 sa uskutočnilo v areáli DSS stretnutie motorkárov z klubu M.C. Indian‘s.

V dňoch 22. a 23. septembra sa uskutočnia v Dubnici Majstovstvá Slovenska v Bocii, kde budú súťažiť aj športovci zo športového klubu ALTIUS pôsobiaci pri DSS Gaudeamus.

... je heslo novej sociálnej služby tiesňovej starostlivosti v Bratislavskom kraji, ktorú predstavuje nezisková organizácia Volanie života – Phonae Vitae. Aj vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja a spolufinancovaniu Európskymi spoločenstvami vznikla senior linka pod názvom Konvalinka.

„Zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé na psychotropných látkach“ je názov medzinárodného projektu, do ktorého je v rámci regionálnych a miestnych inštitúcií zapojený aj Bratislavský samosprávny kraj.

S veľkým sklamaním sleduje Bratislavský samosprávny kraj kroky petičného výboru, ktorý napriek osobným ubezpečeniam predsedu BSK Vladimíra Bajana v listoch klientom našich sociálnych zariadení spôsobuje hystériu na základe faktov, ktoré sa nezakladajú na pravde. „Myslím si, že uvedená petícia nesleduje záujem klientov, ale skôr zachovanie niektorých riadiacich postov súčasného vedenia v niektorých zariadeniach na základe veľmi skreslených až nepravdivých informácií,“ uviedol v tejto súvislosti V. Bajan.