Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Oprava podlahy a vymaľovanie baletnej sály / Konzervatórium, Tolstého, č. 11, 811 06 Bratislava

Názov: Servis vykurovacej sústavy v DSS Rozsutec

Názov predmetu zákazky - „Oprava dymovodu v kotolni“

„Oprava elektrických zariadení v budove školy / SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava“

Oprava sociálnych zariadení, vymaľovanie stien a údržba podlahy telocvične / SPŠ elektrotechnická, Zochová 9, 811 03 Bratislava

Názov predmetu zákazky – Nákup školských stoličiek a lavíc - SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

Oprava podlahy vestibulu a vstupného schodiska / Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, 814 75 Bratislava

"Odstránenie komína" v predpokladanej hodnote 5042,11 € s DPH v objekte DSS a ZPB MEREMA, Pri starom mlyne 1, 900 01 Modra - Harmónia.

Názov predmetu zákazky – GDPR - Ochrana osobných údajov , výber „ Poverenej zodpovednej osoby“ - SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

„Maľovanie ubytovacích buniek v budove internátu“v počte 13 ks