Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Štrnásť talentovaných študentov druhého, tretieho a štvrtého ročníka Spojenej školy, Tokajícka 24 odboru odevný dizajn sa zapojilo do fashion show, ktorá sa konala 24.10.2015 v Avion Shopping park v spolupráci s firmou IKEA.

 V poradí štvrté projektové stretnutie sa uskutočnilo 19. – 23. októbra 2015 v Bratislave. Hosťujúcou školou bola Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava.

 Na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici v Bratislave sa dňa 10. novembra 2015 uskutoční Deň otvorených dverí.

 Spojená škola Ivanka pri Dunaji zvíťazila na celoslovenskej medziškolskej súťaži kynológov v Žiline. Obhájila tak prvenstvo zo súťaži, ktorá sa konala minulý školský rok v Ivanke pri Dunaji. Zámerom súťaženia žiakov študijných odborov agropodnikanie – kynológia je preukázanie zručnosti vo výcviku psov v poslušnosti podľa skúšobného poriadku BH SK.

Na tohtoročnej konferencii eTwinningu sa v dňoch 22.10. - 24.10. 2015 stretlo vyše 500 učiteľov z 33 európskych krajín. Okrem dlhoročných členov Ann Gileran privítala aj učiteľov z takých krajín ako Island, Grónsko, Arménsko, Ukrajina, Lichtenštajnsko, Gruzínsko. Hlavní prednášatelia Najat Vallaud Belkacem - francúzsky minister školstva a David Kerr - expert v oblasti aktívneho občianstva - sa vo svojich príhovoroch vyjadrovali na tému aktivity, úlohy a príležitosti mladej generácie v dnešnej Európe.

 V dňoch 19.10. – 21.10. 2015 sa 28 žiakov a 6 pedagogických pracovníkov zo Strednej odbornej školy S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava zúčastnilo športových dní v meste Traunstein v Nemecku . Škola dlhoročne spolupracuje s nemeckou školou Staatliche Berufsschule v Traunsteine. Práve s týmito žiakmi v týchto dňoch zrealizovali spoločné športové aktivity. Žiaci si zmerali sily v rôznych športových disciplínach pod heslom: „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne, a v priateľstve.“ Táto návšteva bola podporená finančným príspevkom nášho zriaďovateľa, Bratislavského samosprávneho kraja, za čo v mene žiakov i pedagógov školy ďakujeme.

 Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie.

Stretnutie organizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie II., Drieňová 36, Bratislava na tému Poruchy správania na stredných školách. Na stretnutí vystúpili PhDr.Eva Smiková, PhD. z VUDPaP, PhDr.Štefan Grajcar z Euroguidance, Mgr.Monika Klapková a Mgr. Viktor Brichta z CPPPaP II. Bratislava.

Vďaka projektu Mladí pre mladých mali žiaci Obchodnej akadémie na Račianskej 107 v Bratislave dňa 22. októbra 2015 možnosť prežiť naozaj netradičné hodiny telesnej výchovy.

 Stredná odborná škola, Kysucká 14 v Senci sa v dňoch 21. – 22. októbra 2015 zúčastnila 2. ročníka mezinárodního veletrhu fiktívních firem v Českých Budějovicích. Veľtrhu sa zúčastnilo 11 cvičných firiem predovšetkým z Česka, ale aj zo Slovenska. Jedným z dvoch slovenských zástupcov bola aj senecká Stredná odborná škola, ktorú reprezentovali žiaci IV. E triedy študijného odboru škola podnikania: Patrik Bolek, Erika Fiľaková, Nicolas Horváth, Katarína Keveždová, Laura Prekopová a Ladislav Tóth pod vedením učiteľky odborných ekonomických predmetov Ing. Jarmily Krasňanskej. Osobnú podporu a pomoc tejto výprave poskytla svojou účasťou aj riaditeľka školy Ing. Ľubomíra Hrubanová.