Blindfriendly Piatok 26. 4. 2019 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Bratislavský samosprávny kraj pomáha pri hľadaní a zabezpečovaní prístrešia pre ľudí bez domova. Finančne prispieva neziskovým organizáciám, ktoré zabezpečujú sociálne služby, poradenstvo a prevenciu a tiež zriaďuje nočný stacionár na Furmanskej ulici v mestskej časti Lamač.

 Silvia Stehová, Michaela Bednárová a Matej Horina sú mená úspešných olympionikov z domovov sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja, ktorí v Šanghaji reprezentovali nielen BSK ale aj celé Slovensko.

Klienti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých na Mokrohájskej ulici v Bratislave trávia voľné chvíle veselou zábavou, ale aj svoje skúsenosti odovzdávajú a učia svojich zdravých rovesníkov umeniu paličkovať a čipkovať.

V dňoch 16-19. októbra 2007 sa v Brne konal veľtrh zdravotníctva, rehabilitačných pomôcok a techniky. Tohto veľtrhu sa 18. októbra 2007 zúčastnili aj klienti a zástupcovia Domova sociálnych služeb pre deti a dospelých na Mokrohajskej ulici v Bratislave a Občianské združenie Votum.

V nedeľu 14. októbra oslávi DSS pre deti a dospelých Karola Matulaya v bratislavskej Dúbravke 25. výročie svojho vzniku ako i 101. výročie narodenia profesora K. Matulaya, ktorého meno nesie zariadenie od roku 1990. DSS je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Príďte sa pozrieť na podujatia, ktoré pre vás pripravili Domovy sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

V dňoch 22. – 23. 09. 2007 sa uskutočnili v Dubnici nad Váhom Majstrovstvá Slovenska v Bocci pod záštitou Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov. Organizáciou podujatia bol poverený Športový klub telesne postihnutých ALTIUS v Bratislave, ktorý pôsobí na pôde DSS GAUDEAMUS.

V sobotu 22. septembra 2007 sa uskutočnilo v areáli DSS stretnutie motorkárov z klubu M.C. Indian‘s.

V dňoch 22. a 23. septembra sa uskutočnia v Dubnici Majstovstvá Slovenska v Bocii, kde budú súťažiť aj športovci zo športového klubu ALTIUS pôsobiaci pri DSS Gaudeamus.

... je heslo novej sociálnej služby tiesňovej starostlivosti v Bratislavskom kraji, ktorú predstavuje nezisková organizácia Volanie života – Phonae Vitae. Aj vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja a spolufinancovaniu Európskymi spoločenstvami vznikla senior linka pod názvom Konvalinka.