Blindfriendly Sobota 20. 10. 2018 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej zrealizuje dňa 21. 11. 2014 o 19.00 hodine v historickej budove SND v spolupráci s baletom Slovenského národného divadla "Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND" pri príležitosti 35. výročia založenia Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave.

V dňoch od 1.12.2014 do 5.12.2014 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. sa uskutoční v Strednej odbornej škole v Senci „Týždeň otvorených dverí „ .

Jesenný víkend od 24.10. - 26.10.2014 vo Varšave pre 11 žiakov z 3.C, 4.D a K. Bažíkovú to bola odmena za 1. miesto v národnej súťaži eTwinningového projektu s názvom "Hľadanie ideálneho sveta."

Od 14.10.2014 do polovice decembra Gymnázium Ivana Horvátha v Bratislave prezentuje návštevníkom Bratislavského hradu zaujímavú a jedinečnú výstavu. K zhliadnutiu sú tu práce žiakov: maľby, kresby, fotografie, model Bratislavského hradu a iný materiál, ktorý študenti vyhotovili v prvom roku partnerstva so školami v Passau (Nemecko), Leonding (Rakúsko), Budapešť (Maďarsko), Osijek (Chorvátsko), Drobeta Turnu Severin (Rumunsko) a Vidin (Bulharsko).

 V dňoch 22. 10. – 23. 10. 2014 sa žiaci Obchodnej akadémie Nevädzová 3 v Bratislave zú-častnili 12. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem V4 v Košiciach.

 V dňoch 20. až 24.10.2014 sa na SOŠ HSaO, Na pántoch 9 v Bratislave konal už 10. jubilejný ročník Medzinárodnej súťaže žiakov stredných odborných škôl. Súťaže sa zúčastnili žiaci zo zahraničia aj zo Slovenska. Súťažilo sa v šiestich disciplínach, súťažiaci zodpovedne obhajovali pripravené zadania na tému „EURÓPA 2014“.

 ktorej cieľom je zistiť a porovnať zručnosti žiakov pri rysovaní výrobného výkresu súčiastky pomocou IKT a pri dodržaní zásad zobrazovania a kótovania podľa platných noriem.