Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

V dňoch 20. - 23. mája 2015 sa žiaci Gymnázia v Malackách Gabriela Kandová a Viliam Miklovič zúčastnili v sprievode pedagóga štvordňového študijného pobytu v nórskom meste Oslo, ktorý sa konal v rámci opatrenia bilaterálneho fondu programu SK02 „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“, aktivity „Modré školy“ – stredné školy, ktorý organizuje Úrad vlády Slovenskej republiky ako správca programu v spolupráci s donorskými partnermi programu Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom.

 Dňa 17.5.2015 sa zúčastnila Stredná odborná škola , Svätoplukova 2 v Bratislave na medzinárodnej súťaži Majstrovstvá SR - v účesovej a dekoratívnej tvorbe v Nových Zámkoch.

V spoločenskej sále Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji uskutočnili v poradí už 21. juniorské majstrovstvá SR v pretláčaní rukou a 20. majstrovstvá SR klubov. Podujatie malo už tradične vysokú úroveň tak po stránke športovej, ako aj po stránke organizačnej. Aj tento rok sa zišla skvelá konkurencia juniorov - viac ako 50. pretekárov z celého Slovenska.

 Spojená škola v Ivanke pri Dunaji, odbor chov koní a jazdectvo, Vás srdečne pozýva na Cenu Spojenej školy v drezúre koní a Preteky všestrannej spôsobilosti dňa 16. mája 2015 v Stredisku odbornej praxe v Zálesí.

Účasť Strednej odbornej školy polygrafickej, Račianska 190, Bratislava, na 23. ročníku celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania

V dňoch 30. 3. – 1. 4. 2015 sa študenti Strednej odbornej školy polygrafickej, Attila Mucska a Július Sipos, zúčastnili súťaže zručnosti mladých grafikov 2015 na Strědní odborné škole polygrafické v Olomouci. Išlo o X. ročník medzinárodnej súťaže pod záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR.

SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA úspešná v celoslovenskej súťaži SOČ v Piešťanoch