Blindfriendly Streda 29. 1. 2020 | Meniny má Gašpar Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

V dňoch 22. – 23. 09. 2007 sa uskutočnili v Dubnici nad Váhom Majstrovstvá Slovenska v Bocci pod záštitou Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov. Organizáciou podujatia bol poverený Športový klub telesne postihnutých ALTIUS v Bratislave, ktorý pôsobí na pôde DSS GAUDEAMUS.

V sobotu 22. septembra 2007 sa uskutočnilo v areáli DSS stretnutie motorkárov z klubu M.C. Indian‘s.

V dňoch 22. a 23. septembra sa uskutočnia v Dubnici Majstovstvá Slovenska v Bocii, kde budú súťažiť aj športovci zo športového klubu ALTIUS pôsobiaci pri DSS Gaudeamus.

... je heslo novej sociálnej služby tiesňovej starostlivosti v Bratislavskom kraji, ktorú predstavuje nezisková organizácia Volanie života – Phonae Vitae. Aj vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja a spolufinancovaniu Európskymi spoločenstvami vznikla senior linka pod názvom Konvalinka.

„Zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé na psychotropných látkach“ je názov medzinárodného projektu, do ktorého je v rámci regionálnych a miestnych inštitúcií zapojený aj Bratislavský samosprávny kraj.

S veľkým sklamaním sleduje Bratislavský samosprávny kraj kroky petičného výboru, ktorý napriek osobným ubezpečeniam predsedu BSK Vladimíra Bajana v listoch klientom našich sociálnych zariadení spôsobuje hystériu na základe faktov, ktoré sa nezakladajú na pravde. „Myslím si, že uvedená petícia nesleduje záujem klientov, ale skôr zachovanie niektorých riadiacich postov súčasného vedenia v niektorých zariadeniach na základe veľmi skreslených až nepravdivých informácií,“ uviedol v tejto súvislosti V. Bajan.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Gaudeamus na Mokrohajskej ulici v Bratislave, ktorého zriaďovateľom je BSK, rozšíril rozsah poskytovaných služieb a zriadil Zariadenie chráneného bývania.

Vážení rodičia, milí spoluobčania, v poslednom období som svedkom šírenia nepravdivých informácií, ktoré sa týkajú existencie zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Tieto informácie vypovedajú o ich údajnom rušení a sú spájané s materiálom „Stratégia a návrh využitia financovania projektov Bratislavského samosprávneho kraja formou úveru Európskej investičnej banky“, o ktorom rokovali poslanci na júnovom zastupiteľstve.

DSS Gaudeamus, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, privíta v rámci trojročnej projektovej spolupráce v Bosne a Hercegovine s Kanadskou Queen ´s University členov združenia „Obrazovanie Gradi Bosnu i Hercegovinu“. Návštevu podporuje Ministerstvo zahraničných vecí a Bratislavský samosprávny kraj.

Dňa 28.6.2008 sa konalo stretnutie zamestnancov odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja a zástupcami nadnárodného projektu „Niekoľko inovatívnych nástrojov na podporu zamestnanosti občanov s mentálnym postihnutím“, ktorý je iniciatívou Spoločenstva EQUAL. Realizátorom projektu za Slovensko je Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR. Okrem zástupcov Slovenska sa stretnutia zúčastnili aj ich partneri z Talianska a Španielska.