Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Oprava sociálnych zariadení / Športové gymnázium, Ostredková 10, 821 02 Bratislava

Oprava poškodenej časti fasády a odkvapových žľabov / ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, 814 84 Bratislava

Výmena drevenej podlahy telocvične / Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava

Názov predmetu zákazky: Projektové práce/rekonštrukcia strechy.

Názov predmetu zákazky – Vybudovanie voľnočasového centra v budove školy - SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava.

Názov predmetu zákazky – Rekonštrukcia jedného oddelenia „školského internátu č.21“ - SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

„Oprava elektrických zariadení v budove školy / SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava“

Názov predmetu zákazky: "Oprava náteru podlahy telocvične"

25ks jedálenských setov – predpokladaná hodnota zákazky – 4000€ s DPH

Dodávka a montáž protipožiarnych dverí a stavebné úpravy s tým súvisiace/ Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava