Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov zákazky: ODSTRÁNIE ZÁVAD zistených pri revíziách v plynovej kotolni v objekte Malokarpatského osvetového strediska v Modre.

Názov predmetu zákazky - „Výmena podlahovej krytiny v 11 izbách internátu“

Demontáž komína / Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema, Pri starom mlyne 1, 900 01 Modra - Harmónia

Výmena PVC podlahovej krytiny v školskom internáte

Výmena PVC podlahovej krytiny na elokovanom pracovisku školského internátu

Oprava kotolne a modernizácia technológie plynovej kotolne v budove školy/ Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, 831 07 Bratislava

Prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu / Domov sociálnych služieb Rozsutec, Furmanská 4, 841 03 Bratislava

Oprava sociálnych zariadení, vymaľovanie stien a údržba podlahy telocvične / SPŠ elektrotechnická, Zochová 9, 811 03 Bratislava

Oprava podlahy a vymaľovanie baletnej sály / Konzervatórium, Tolstého, č. 11, 811 06 Bratislava

Predmet zákazky: Zhotovenie a dodávka nábytku