Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Európsky týždeň športu predstavuje prvý ročník iniciatívy Európskej komisie s cieľom podporovať pohyb a šport na všetkých úrovniach obyvateľstva, ktorý po prvýkrát prebehne v termíne od 7. do 13. septembra 2015 v celej Európe a Slovensko nebude výnimkou. Do iniciatívy s cieľom spopularizovať šport u širokej verejnosti sa rozhodol zapojiť aj Bratislavský samosprávny kraj, organizáciou súťaže určenej pre základné a stredné školy z regiónu.

Bratislavský samosprávny kraj predkladá v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon nadobudol účinnosť 1. 4. 2015) aktualizáciu Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2018.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s ustanoveniami zákona o odbornom vzdelávaní každoročne aktualizuje Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2013 - 2018. Pripomienky k aktualizácii na rok 2015 zasielajte mailom na adresu jana.zapalova@region-bsk.sk v termíne do 4. 9. 2015.

 Táto myšlienka je stále platná a keď si ju aplikujeme na životný cyklus, tak prvé učenie – vedomosti získavame od svojich rodičov, potom nasleduje formálne vzdelávanie na všetkých stupňoch škôl a ostatné, ale nie posledné učenie, je celoživotné vzdelávanie získavané formálne ale aj neformálne.

 Význam vzdelávania určite netreba obzvlášť obhajovať, pretože bez vzdelania nie je pokrok. Polygrafi boli vždy na čele pokroku a potrebu získavať a odovzdávať fortieľ im nebol nikdy cudzí keď už koncom 19. storočia (1886) si remeselníci – zamestnávatelia zakladajú prvé Re-meselné školy, neskôr za 1. ČSR (1923) bola založená Grafická učňovská škola a pred 63 rok-mi Odborné učilište štátnych pracovných rezerv (1952), predchodca Strednej odbornej školy polygrafickej.

 V školskom roku 2014/2015 Stredná odborná škola v Senci pracovala okrem iných medzinárodných projektov aj na projekte č. 2014-1-SK01-KA102-000056 s názvom "Experience in Europe I" v rámci programu Erasmus+, kľúčová akcia KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Začiatok projektu bol 01.07. 2014 a skončil 30.06.2015.

 Stalo sa už milou tradíciou, že žiaci Strednej odbornej školy v Senci vítajú leto účasťou na Veľkom letnom karnevale, ktorý sa každoročne koná v našom meste. Nebolo to inak ani 26. júna, v piatok, keď sa celý Senec doslova rozžiaril a rozkvitol do krásy vďaka stovkám masiek v karnevalovom sprievode

 Kolekcia modelov žiaka 2. ročníka odboru odevný dizajn Spojenej školy, Tokajícka 24, Patrika Machatu bola usporiadateľmi medzinárodnej súťažnej prehliadky mladých módnych návrhárov FASHION GAMES 2015 vybraná do finále, ktoré sa uskutočnilo 22. júna v Prahe.

 Vedenie SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča pri príležitosti Dňa učiteľov pripravilo ako poďakovanie za prácu v školstve pre súčasných i bývalých zamestnancov školy exkurziu pod názvom „ Potulky po Burgenlande“. Program exkurzie bol bohatý a na svoje si prišli milovníci histórie i prírody. Navštívili sme zámok Esterházyovcov v Eisenstadte.

Žiačka 4. ročníka Spojenej školy, Tokajícka 24, odboru reklamná tvorba, Viktória Gulyás , svoje nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti preukázala vytvorením videospotu, ktorým sa zapojila do súťaže vyhlásenej Úradom vlády SR na tému Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015. Získala 3. miesto. Víťazné video si môžete pozrieť: https://www.youtube.com/watch?v=ok3pMcNvE7Q