Blindfriendly Piatok 22. 3. 2019 | Meniny má Beňadik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Gymnázium Ul. 1. mája 8, Malacky získalo ocenenie BrilianTT 2015. Ocenenie udeľuje Medzinárodný inštitút pre interdisciplinárny výskum pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Súčasťou ocenenia je i finančný grant pre víťazné školy.

 Jarné obdobie sa už tradične nesie v znamení rôznych súťaží, kde sa žiaci zo Strednej odbornej školy, Svätoplukova 2 v Bratislave môžu prezentovať a ukázať svoje zručnosti.

 V utorok, 14.4.2015 navštívila švajčiarska delegácia na čele s JE veľvyslancom A. Wittwerom v sprievode zástupcov Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce, SOŠ chemickú, Vlčie hrdlo Bratislava.

V dňoch 31. marca a 1. apríla 2015 sa uskutočnil 7. ročník obľúbenej športovej akcie 24-hodín vo volejbale. Zúčastnilo sa na nej 170 športovcov. Hrať sa začalo v utorok o 10.00 h a posledný zápas sa skončil v stredu presne o 10.00 h.

Kedy? 15.4. a 16.4. 2015 Kde? Priestory praktického vyučovania SOŠ Ivanská cesta 21 v Bratislave Kto? 6 trojčlenných družstiev Prečo? Kooperácia troch učebných odborov – murár, inštalatér, elektromechanik

V Bratislavskom kraji sa Stredoškolskej odbornej činnosti v Krajskom kole zúčastnilo 148 študentov. V Krajskom kole bolo v 17 odboroch 112 prác študentov zo stredných škôl Bratislavského kraja, z toho 2 súťažiace mali po 2 práce.

 Stredná odborná škola, Kysucká 14 v Senci sa v dňoch 22. marca až 29. marca 2015 zúčastnila prvej mobility v nórskom Bergene v rámci Štipendijného programu EHP Slovensko. V snahe pokračovať v tradícii projektovej činnosti sa na seneckej strednej škole vypracoval projekt s názvom Praktické vzdelávanie študentov a učiteľov. Financovanie projektu je zabezpečené z grantu EHP, z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a tiež s podporou BSK.

 Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava, je v období 2014 – 2016 zapojená do medzinárodného projektu Erasmus +, strategické parterstvá (2014-1-TR01-KA201-013273). Témou projektu je Plánovanie kariéry mladých ľudí – „Career Planning for teenagers“.

 „Rakytník rešetliakovitý – nedocenená rastlina“ bola téma pre krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore 07 pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo), ktoré sa konalo dňa 31. marca 2015 už po 37 krát v SPŠE na Adlerovej ul. v Bratislave.