Blindfriendly Sobota 21. 7. 2018 | Meniny má Daniel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Dňa 15. 4. 2014 sa študenti Aplikovanej ekonómie zúčastnili 19. ročníka veľtrhu študentských spoločností pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky. Veľtrh sa konal v Avion Shopping Park-u.

Dňa 10.04.2014 dosiahli žiaci OA Nevädzová pekný úspech v Obvodnom kole v orientačnom behu o Pohár Predsedu BSK.

V dňoch 3. a 4. apríla sa žiaci OA Nevädzová úspešne zúčastnili krajského kola SOČ.

...bojím, že umriem a nepoviem všetko!“

Ocenenie TOP tím Aplikovanej ekonómie – je ocenením Tvorivosti, Odvahy a Podnikavosti študentov zapojených do vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.

Detský hospic Plamienok organizuje už piaty ročník letného tábora pre deti a mladých, ktorí stratili súrodenca, rodiča alebo starého rodiča.

Dňa 13. apríla 2014 sa v Nových Zámkoch uskutočnila medzinárodná súťaž – Majstrovstvá Slovenskej republiky v účesovej a dekoračnej tvorbe.

26.marca 2014 sa v Nových Zámkoch na SOŠ hotelových služieb a obchodu uskutočnila v spolupráci so Školou baristu súťaž žiakov stredných škôl – Majstrovstvá Slovenska , Barista Junior 2014.

Dňa 9.4.2014 SOŠ Pruské organizovala 2. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou vo viazaní a aranžovaní kvetín pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov.

Žiaci Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji súťažili o titul Naj Agro dievča a Naj Agro chlapec v agrobiznise. Súťaž je súčasťou projektu, ktorého cieľom je podporiť záujem mladých ľudí o štúdium poľnohospodárskych odborov a prácu v agrosektore.