Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Dňa 12. júna 2015 si žiaci Obchodnej akadémie na Nevädzovej ul. č. 3 v Bratislave zrenovovali priestory za aktívnej pomoci 42 dobrovoľníkov zo spoločnosti Unilever Slovensko, spol. s r.o., a ostatných dobrovoľníkov v rámci najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku, ktoré organizuje Nadácia Pontis – Naše mesto.

 Dňa 9. 6. 2015 sa na Gymnáziu L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava uskutočnila posledná z troch prednášok v rámci cyklu populárno-náučných prednášok odborníkov zo SAV pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v tomto školskom roku. Cieľom nového projektu Bratislavského samosprávneho kraja a Slovenskej akadémie vied je priblížiť vedu študentom stredných škôl a motivovať ich k záujmu o štúdium na školách prírodovedného a technického zamerania. Posledná prednáška bola spojená aj s oficiálnym ukončením cyklu prednášok za účasti predsedu SAV Pavla Šajgalíka a župana BSK Pavla Freša, ktorí prisľúbili pokračovanie cyklu prednášok aj v školskom roku 2015/2016.

Na Strednej priemyselnej škole dopravnej sa dňa 15. júna 2015 uskutoční I. ročník prezentácie vybraných diel svetových autorov pod názvom Express Yourself!/ Äussere dich!, Literatúru si žiaci III. ročníka zapožičali zo školskej knižnice a čítali ju v priebehu školského roka v anglickom, prípadne v nemeckom jazyku.

Dňa 11. júna 2015 (štvrtok) sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave uskutoční už piaty ročník akcie pod názvom Deň IKT na Kvačalke. V rámci tohto dňa budú žiaci II. ročníka (celkovo 70 žiakov) obhajovať svoje ročníkové práce, na ktorých mohli pracovať počas celého školského roka.

V dňoch 20. - 23. mája 2015 sa žiaci Gymnázia v Malackách Gabriela Kandová a Viliam Miklovič zúčastnili v sprievode pedagóga štvordňového študijného pobytu v nórskom meste Oslo, ktorý sa konal v rámci opatrenia bilaterálneho fondu programu SK02 „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“, aktivity „Modré školy“ – stredné školy, ktorý organizuje Úrad vlády Slovenskej republiky ako správca programu v spolupráci s donorskými partnermi programu Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom.

 Dňa 17.5.2015 sa zúčastnila Stredná odborná škola , Svätoplukova 2 v Bratislave na medzinárodnej súťaži Majstrovstvá SR - v účesovej a dekoratívnej tvorbe v Nových Zámkoch.

V spoločenskej sále Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji uskutočnili v poradí už 21. juniorské majstrovstvá SR v pretláčaní rukou a 20. majstrovstvá SR klubov. Podujatie malo už tradične vysokú úroveň tak po stránke športovej, ako aj po stránke organizačnej. Aj tento rok sa zišla skvelá konkurencia juniorov - viac ako 50. pretekárov z celého Slovenska.

 Spojená škola v Ivanke pri Dunaji, odbor chov koní a jazdectvo, Vás srdečne pozýva na Cenu Spojenej školy v drezúre koní a Preteky všestrannej spôsobilosti dňa 16. mája 2015 v Stredisku odbornej praxe v Zálesí.