Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Výmena plastových okien v ubytovacích priestoroch internátu / SOŠ IT Hlinícka 1, 831 52 Bratislava

Názov predmetu zákazky: Oprava kotla Buderus v plynovej kotolni, výmena horákových trubíc, uvedenia kotla do prevádzky

Názov predmetu zákazky: Rekonštrukčné, sťahovacie, maliarske, murárske a podlahárske práce.

Názov predmetu zákazky – Nákup interiérových dverí - SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky – Murárske práce na SI 21 - SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky – Maliarske a natieračské práce na SI 21 - SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky – Podlahárske práce na SI 21 - SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky – Stabilizácia umeleckých prvkov v počte 3 ks v parku pre SI-25 - SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov zákazky: Vypratanie a likvidácia odpadu – rekonštrukcia kaštieľa v Modre

Názov predmetu zákazky : Výber projektanta na vybudovanie výťahu v budove č. 2 v DSS PD Báhoň