Blindfriendly Streda 1. 4. 2020 | Meniny má Hugo Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Účasť Strednej odbornej školy polygrafickej, Račianska 190, Bratislava, na 23. ročníku celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania

V dňoch 30. 3. – 1. 4. 2015 sa študenti Strednej odbornej školy polygrafickej, Attila Mucska a Július Sipos, zúčastnili súťaže zručnosti mladých grafikov 2015 na Strědní odborné škole polygrafické v Olomouci. Išlo o X. ročník medzinárodnej súťaže pod záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR.

SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA úspešná v celoslovenskej súťaži SOČ v Piešťanoch

 Spojená škola, Tokajícka 24, participuje v medzinárodnom projekte Erasmus+, Strategické partnerstvá - Plánovanie kariéry mladých ľudí. V poradí tretie projektové stretnutie sa uskutočnilo 18. – 23. apríla 2015 v Portugalsku. Hosťujúcou školou bol vzdelávací inštitút, ktorý pozostáva z viacerých miestne vzdialených škôl, Instituto Politecnico de Santarém.

 Dňa 24. 4.2015 sa študentky Strednej odbornej školy na Račianskej 105, v Bratislave zúčastnili v Trenčíne súťaže „Podporme remeslá“, pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky p. Andreja Kisku, kde získala naša žiačka, Lucia Nováková,2.miesto v súťažnej disciplíne „Symetria, presnosť, ostré hrany, ofina“.

 Úspech žiakov SOŠ chemickej v celoštátnom kole SOČ Asi najznámejšia súťaž odbornej vyspelosti žiakov je stále Stredoškolská odborná činnosť. Ako každý rok, aj v tomto školskom roku 2014/2015 prezentovali 5 žiaci našej školy svoje najnovšie zistenia z oblasti vedy a techniky. Po úspešnom poprednom umiestnení v krajskom kole sa dňa 21.4.2015 zúčastnili 2 žiaci našej školy celoštátneho kola SOČ s nasledovným umiestnením: