Blindfriendly Pondelok 15. 10. 2018 | Meniny má Terézia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

V spoločenskej sále Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji uskutočnili v poradí už 20. juniorské majstrovstvá SR v pretláčaní rukou a 19. majstrovstvá SR klubov. Podujatie malo už tradične vysokú úroveň tak po stránke športovej, ako aj po stránke organizačnej. Aj tento rok sa zišla skvelá konkurencia viac ako 50. pretekárov.

Dňa 15. 4. 2014 sa študenti Aplikovanej ekonómie zúčastnili 19. ročníka veľtrhu študentských spoločností pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky. Veľtrh sa konal v Avion Shopping Park-u.

Dňa 10.04.2014 dosiahli žiaci OA Nevädzová pekný úspech v Obvodnom kole v orientačnom behu o Pohár Predsedu BSK.

V dňoch 3. a 4. apríla sa žiaci OA Nevädzová úspešne zúčastnili krajského kola SOČ.

...bojím, že umriem a nepoviem všetko!“

Ocenenie TOP tím Aplikovanej ekonómie – je ocenením Tvorivosti, Odvahy a Podnikavosti študentov zapojených do vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.

Detský hospic Plamienok organizuje už piaty ročník letného tábora pre deti a mladých, ktorí stratili súrodenca, rodiča alebo starého rodiča.

Dňa 13. apríla 2014 sa v Nových Zámkoch uskutočnila medzinárodná súťaž – Majstrovstvá Slovenskej republiky v účesovej a dekoračnej tvorbe.

26.marca 2014 sa v Nových Zámkoch na SOŠ hotelových služieb a obchodu uskutočnila v spolupráci so Školou baristu súťaž žiakov stredných škôl – Majstrovstvá Slovenska , Barista Junior 2014.

Dňa 9.4.2014 SOŠ Pruské organizovala 2. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou vo viazaní a aranžovaní kvetín pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov.