Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky – Výmena nefunkčného čerpadla v veľkej plynovej kotolni - SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky: Hygienické vymaľovanie interiérových priestorov

Názov predmetu zákazky: Oprava evakuačného výťahu v budove H

zistenie a odstránenie závady na kanalizačnej prípojke splaškovej v stredovom múre v suterénnych priestoroch Kaštieľa a v priestore odvodu kanalizácie do kanalizačnej šachty

Predmet zákazky: Správa servera a služby súvisiace so správou počítačov

Projektové a prieskumné práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Rekonštrukcia kanalizačných šácht na školskom internáte / Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava

Oprava striech na budove školy / Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava

Oprava kanalizácie a rozvodov zdravotechniky v školskej kuchyni / Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava

Názov predmetu zákazky: odstránenie exkrementov po holuboch, dezinfekcia a dezinsekcia povaly

Názov predmetu zákazky: Dodanie 8 ks školských licencií CoralDrew, Graphic Suite Special Edition CZ v rámci projektu grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2018