Blindfriendly Piatok 22. 3. 2019 | Meniny má Beňadik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Digitálne technológie, klasický svet, podnikanie. Nosné pojmy medzinárodného projektu Avitae, ktorého cieľom je zvýšiť kompetencie v oblasti podnikania, podporovať inovácie vo vzdelávaní a rozvíjať nielen jazykové a informačno-komunikačné kompetencie študentov, ale aj schopnosť porozumieť kultúrnej rôznorodosti jednotlivých krajín. Nemenej dôležité je aj pozdvihnutie európskeho povedomia. Hlavnou úlohou študentov je pátrať po stopách prvých podnikateľov, študovať vývoj podnikania a aplikovať získané poznatky pri vytváraní vlastných podnikov.

Dňa 04. 02. 2015 sa žiaci tretích ročníkov SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava zúčastnili na 6. kontraktačnom dni v Šali so svojimi cvičnými firmami BLCK-S, ESPERANTO a HAPPY CHEESE.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera č.5 v Bratislave srdečne všetkých pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 10. marca 2015 v čase od 10:00 do 17:00 h.

 SOŠ na Komenského ulici 27 v Pezinku usporiadala dňa 29.1. 2015 Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v oblasti gastronómie a služieb. Po dohode s výchovnými poradcami zo ZŠ v regióne sa javil tento termín ako ideálny - na všetkých školách už prebehli polročné klasifikačné porady, žiaci teda mali už uzavreté známky.

SOŠ podnikania, Strečnianska 20 v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 11.februára 2015(streda) v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch školy. Pozývame žiakov ZŠ, ich rodičov, zákonných zástupcov, výchovných poradcov a priateľov našej školy.

 Dňa 28. 01. 2015 sa cvičná firma z Obchodnej akadémie na Nevädzovej ul. 3 v Bratislave zúčastnila 1. Kontraktačného veľtrhu s medzinárodnou účasťou, ktorý organizovala Obchodná akadémia Sereď.

sa uskutoční v pondelok 9. februára 2015 po 11.15 h v budove školy. Srdečne pozývame k nám žiakov, rodičov a výchovných poradcov zo ZŠ, ktorí prejavujú záujem o štvorročné gymnaziálne štúdium.

 Spojená škola Ivanka pri Dunaji Vás pozýva na preteky