Blindfriendly Utorok 16. 10. 2018 | Meniny má Vladimíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

Žiaci Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji súťažili o titul Naj Agro dievča a Naj Agro chlapec v agrobiznise. Súťaž je súčasťou projektu, ktorého cieľom je podporiť záujem mladých ľudí o štúdium poľnohospodárskych odborov a prácu v agrosektore.

Dňa 3. apríla 2014 sa žiaci Strednej odbornej školy podnikania na Strečnianskej ulici v Bratislave zúčastnili Krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti.

Športové haly „Mladosť“ a „Elán“ v Bratislave boli v dňoch 8. a 9. apríla 2014 dejiskom školských majstrovstiev Slovenska vo florbale žiakov stredných škôl.

V krajskom kole SOČ získalo ocenenie celkovo 6 prác študentov Gymnázia v Malackách. Dve práce sa umiestnili na prvom mieste, dve na druhom , jedna na treťom a jedna práca získala mimoriadne ocenenie. Zo školského kola SOČ na Gymnáziu v Malackách postúpilo do krajského kola celkovo 10 prác.

Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Bratislava je usporiadateľom medzinárodnej súťaže EMI 2014 kombinovaných družstiev žiakov z odborov elektromechanik, murár, inštalatér. Bude sa konať v dňoch 9. a 10. apríla 2014 . Prácou na spoločnej úlohe musia žiaci dokázať nielen svoje zručnosti, ale aj schopnosť spolupracovať a pochopiť technologické možnosti a potreby kolegov z iného odboru, tak ako to vyžaduje reálna prax. Materiálnu a odbornú pomoc pri organizácii súťaže poskytli spoločnosti Alcaplast Břeclav a Rigips Bratislava.

Viac ako tisíc návštevníkov navštívilo marcové podujatia a Týždeň slovenských knižníc v Malokarpatskej knižnici v Pezinku.

12 ročník „Moravský pohár 2014“ , súťaž zručnosti žiakov stredných odborných škôl s medzinárodnou účasťou sa tento rok konal v dňoch 25.3.-27.3.2014 v Strednej škole potravinárskej, obchodu a služieb na Charbulovej ulici v Brne.

Dejepisná súťaž študentov gymnázií, ktorú organizuje pán Mgr. Miroslav Stulák z Gymnázia Cheb je už dlhé roky najväčším stretnutím stredoškolských študentov – historikov v Českej a Slovenskej republike.

Z poverenia MŠVVaŠ SR organizovala SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava 11. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl.