Blindfriendly Pondelok 16. 7. 2018 | Meniny má Drahomír Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Dňa 7. 3. 2014 sa na Obchodnej akadémii Nevädzová 3 v Bratislave uskutoční pre žiakov 9. ročníka a ich rodičov Deň otvorených dverí.

V rámci projektu Comenius multilaterálne školské partnerstvá pod názvom „Research in school“ sa žiaci a učitelia Gymnázia v Malackách v dňoch 6. 2.—11. 2. 2014 zúčastnili 4. projektového stretnutia na partnerskej škole Gl. Hasseris School v dánskom AAlborgu.

Stalo sa už tradíciou, že sa naša škola – SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava v spolupráci so Slovenským červeným krížom už po 13-ty krát zapojila do krásneho projektu „ Valentínska kvapka krvi“.

 Na pôde Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre sa konal 7. ročník Ochutnávky vín mladých vinárov.

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave sa uskutoční v pondelok 10. februára 2014 po 11.00 h v budove školy. Srdečne pozývame k nám žiakov, rodičov a výchovných poradcov zo ZŠ, ktorí prejavujú záujem o štvorročné gymnaziálne štúdium.

V rámci aktivít Európskeho klubu 28. januára 2014 navštívila školu zaujímavá skupinka študentov z krajiny Hanguk (Kórejská republika, Južná Kórea).

Hotelová akadémia, Mikovíniho 1 v Bratislave Vás srdečne pozýva na 8. ročník súťaže v príprave espressa a kávových nápojov COFFEE CUP 2014 Slávnostné otvorenie súťaže sa uskutoční vo štvrtok 13. februára 2014 o 9,00 hod. Ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov bude o 16,00 hod. organizátorka súťaže Mgr. Iveta Menyhartová

Skupina študentov Gymnázia Alberta Einsteina sa nedávno vrátila z Moskvy. V hlavnom meste Ruskej federácie sa už šiestykrát zúťastnili na súťaži, ktorú organizuje družobná škola Danko pod názvom Budúcnosť Ruska. Tento rok bola súťaž venovaná Roku ochrany prírody. Naši študenti boli veľmi úspešní, na súťaži obsadili 1. miesto. Môžu byť na seba hrdí, veď súťažili s ôsmimi ruskými školami ako jediný zahraničný hosť.

Študenti školy dostali opätovne možnosť navštíviť Štrasburg (Strasbourg, Straßburg), mesto vo Francúzsku, v ktorom sídli Európsky parlament. Exkurzie sa zúčastnili v dňoch 9.-12.12.2013 študenti ročníka septima pod vedením Ing. Márie Némethovej, učiteľky predmetu európske štúdiá.

Tento školský rok sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu pod názvom „Ja a iní: objavovanie rôznorodosti okolo mňa a vo mne“. Do tohto projektu sú zapojené školy z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Čiernej hory, Chorvátska, Kosova, Macedónska, Maďarska, Moldavska, Rakúska, Slovinska, Rumunska, Srbska a Slovenska.