Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Slávnostné vyhodnotenie novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov „Štúrovo pero“ vo Zvolene Odkaz nášho najvýznamnejšieho národovca Ľudovíta Štúra je úzko spätý s bežným životom mesta Zvolen. Každoročne je oživovaný aj prostredníctvom súťaže „Štúrovo pero“, v ktorej si skúšajú svoje novinárske zručnosti mladé nádejné talenty žurnalistiky. Aj v tomto roku sa v dňoch 17. a 18. apríla stretli na slávnostnom vyhodnotení 20. ročníka súťaže žiaci z 94 stredných škôl a študenti z 11 vysokých škôl Slovenska. Aj Stredná odborná škola v Senci bola medzi nimi  .

 Dňa 24. 04. 2015 sa študentky Strednej odbornej školy, Svätoplukova 2, v Bratislave zúčastnili súťaže Podporme remeslá pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky J.E. p. Andrea Kisku, v Trenčíne . Dušou a organizátorom celej akcie bol jeden z popredných vizážistov a nadšencov odborného vzdelávania pána Branislava Grőhlinga. Svoje zručnosti v kaderníckom a vizážistickom umení predviedli študenti v strihoch, výčesoch a líčení, témy boli viac ako zaujímavé a výsledné práce veľmi pekné .

 Žiaci Strednej odbornej školy zo Svätoplukovej 2, v Bratislave sa dňa 17.4.2015 zúčastnili 10.ročníka medzinárodnej kaderníckej súťaže „Cena mesta Pezinok“. Naši žiaci získali 6 ocenení na popredných miestach v nasledujúcich súťažných kategóriách:

 Ďalší úspech kaderníkov SOŠ, Račianska 105, Bratislava Dňa 17. 04. 2015 sa škola zúčastnila 10. ročníka medzinárodnej kaderníckej súťaže CENA MESTA PEZINOK.

7. apríla 1948 vznikla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO – World Health Organization). Tento deň sa od roku 1950 oslavuje ako Svetový deň zdravia. Naša škola si pripomenula tento deň zaujímavou aktivitou. Žiaci 2.A triedy spolu s p. prof. Kováčovou pripravili Deň zdravia, ktorý bol aj vyvrcholením projektu eTwinning s názvom Povedz nie obezite! Akcia bola určená prvákom a druhákom počas praktickej maturitnej skúšky vo štvrtok 9.4.2015. Žiaci boli rozdelení do troch skupín. Každá skupina absolvovala tri rôzne aktivity:

 Gymnázium Ul. 1. mája 8, Malacky získalo ocenenie BrilianTT 2015. Ocenenie udeľuje Medzinárodný inštitút pre interdisciplinárny výskum pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Súčasťou ocenenia je i finančný grant pre víťazné školy.

 Jarné obdobie sa už tradične nesie v znamení rôznych súťaží, kde sa žiaci zo Strednej odbornej školy, Svätoplukova 2 v Bratislave môžu prezentovať a ukázať svoje zručnosti.

 V utorok, 14.4.2015 navštívila švajčiarska delegácia na čele s JE veľvyslancom A. Wittwerom v sprievode zástupcov Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce, SOŠ chemickú, Vlčie hrdlo Bratislava.