Blindfriendly Pondelok 22. 10. 2018 | Meniny má Sergej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

Dejepisná súťaž študentov gymnázií, ktorú organizuje pán Mgr. Miroslav Stulák z Gymnázia Cheb je už dlhé roky najväčším stretnutím stredoškolských študentov – historikov v Českej a Slovenskej republike.

Z poverenia MŠVVaŠ SR organizovala SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava 11. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl.

Hotelová akadémia na Mikovíniho 1 v Bratislave usporiadala 8. ročník súťaže v príprave kávy a kávových nápojov COFFEE CUP 2014. Odbornou organizátorkou súťaže bola Mgr. Iveta Menyhartová z HA, Mikovíniho v Bratislave. Odborným garantom súťaže bol Stanislav Cibuľa - majster a vicemajster Slovenska v príprave kávy a latte.

Bratislavské športové haly „Mladosť“ a „Elán“ boli v dňoch 11. a 12.marca 2014 dejiskom školských majstrovstiev Slovenska vo futsale žiakov stredných škôl, ktoré organizovala Obchodná akadémia na Dudovej 4 z poverenia Slovenskej asociácie športu na školách.

Žiačka gymnázia v Malackách Veronika Radičová získala 1. miesto na medzinárodnej rečníckej súťaži v nemeckom jazyku tzv. Rednerwettbewerb.

Študenti Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v Bratislave Patrik Belis, Benjamín Ganobjak, Roman Meký a Erik Schwarz pod taktovkou majsterky odborného výcviku Valérie Pluhárovej reprezentovali 2. – 9. marca 2014 školu účasťou v 5. ročníku medzinárodného projektu „Saperi e Sapori in cattedra“ vo Florencii.

Technické a vzdelávacie konzorcium pri VŠTE je združenie stredných škôl technického zamerania na medzinárodnej úrovni. Cieľom konzorcia je podporovať technické vzdelávanie a vzájomné prepojenie medzi jednotlivými stupňami vzdelávacích sústav.

Firma Agrofox Ing. Andrea Líšková v spolupráci s Bahco Slovakia zorganizovala jubilejný 15. ročník celoslovenskej súťaže v reze viniča o "Zlaté nožnice".