Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Z poverenia MŠVVaŠ SR organizovala SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava 12. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl s mottom „Tvoríme pre radosť iných“. Súťaž sa konala v priestoroch Domu kultúry Ružinov 25. marca 2015. Súťaž organizačne zabezpečovala celoštátna komisia vytvorená na SOŠ OS Samuela Jurkoviča.

 Na Veľtrhu št. spol., ktorá sa konala pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku sa zúčastnila aj štud. spoločnosť All in 1 z OA Nevädzová 3 v Bratislave a prezentovala svoj projekt.

 Redakcia Slovenský chov, s. r. o. organizovala 3. ročník súťaže „NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec“. Súťaž má za cieľ zviditeľniť mladých nádejných farmárov, poľnohospodárov a ukázať, že tento sektor má perspektívy a je otvorený pre mladých šikovných ľudí. Súťaž sa konala v priestoroch Agrokomplexu Nitra.

 V dňoch od 16. – 19. marca 2015 sa žiaci Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 zúčastnili 21. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Prahe. Slovenskú republiku reprezentovalo celkovo 6 cvičných firiem, Bratislavský samosprávny kraj reprezentovala naša cvičná firma Protect Yourself, s. r. o. V silnej konkurencii 118 cvičných firiem z 9 štátov Európy (BE, CZ, IT, D, AT, RO, RU, SK, SE) naši žiaci obhájili krásne 4. miesto v celkovom hodnotení.

 Budúcnosť fungovania Strednej odbornej školy automobilovej (SOŠA) v Devínskej Novej Vsi bola predmetom dnešného rokovania medzi tímom BSK, ktorý viedol jeho predseda Pavol Frešo a spoločnosťou Volkswagen Slovakia a.s. pod vedením člena predstavenstva Erica Reutinga. Po vyše siedmych hodinách partneri našli zhodu na základnom modeli existencie školy, ktorá bude vychovávať žiakov tak, aby si po jej skončení našli uplatnenie v odbore.

Od 1. marca štartuje výtvarná súťaž pre základné školy a osemročné gymnáziá, ktorej cieľom je priviesť myšlienku prepojeného a globalizovaného sveta hravou formou medzi žiakov . Súťaž , ktorá potrvá do 15. Júna bude v dvoch kategóriách:

 Písomné maturity absolvuje tento týždeň 3662 žiakov stredných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja. Ústne maturity ich čakajú od 18. mája do 5. júna.

 30 rokov... Je to dlhé obdobie, počas ktorého sa toho veľa zmenilo - nielen riaditelia, učitelia, tréneri, deti, ale aj vízie, podmienky, metódy práce, najmä však výzvy. Výzvy, ktoré človeka posúvajú ďalej a nútia ho sa stále zlepšovať. 19. 2. 2015 Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava oslavovala malé - veľké jubileum.