Blindfriendly Streda 23. 1. 2019 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Dňa 30.09.2014 sa uskutočnil na Strednej odbornej škole v Senci multimediálny antidiskriminačno-motivačný koncert pre študentov SŠ “ Križovatky vlastných ciest“ zameraný na pálčivé témy šikanovania, intolerancie, rasizmu a narastajúceho chladu v medziľudských vzťahoch.

Obchodná akadémia Račianska 107 sa od šk. roku 2013/2014 stala školiacim strediskom pre učiteľov Bratislavského regiónu v programe eTwinning.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravilo v rámci projektu hlbšieho spotrebiteľského vzdelávania v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom dva semináre pre učiteľov a pedagógov stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Dňa 17. 9. 2014 sa konal 21. ročník národnej súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov s medzinárodnou účasťou Victoria Regia v Piešťanoch v kategóriách profesionálov a žiakov záhradníckych škôl. Sprievodnou súťažou na národnej úrovni bol 5. ročník Skills Slovakia 2014 – Majstrovstvá Slovenska vo floristike. Hlavnou témou bola Rodina ako záhrada.

MARTIN SZETYINSZKI - žiak Gymnázia Ul. 1 mája 8, Malacky získal I. miesto v súťaži stredných škôl "Natoč svoj krátky film". Súťaž bola vyhlásená pri príležitosti Dňa európskej spolupráce. Bola organizovaná Bratislavským samosprávnym krajom v rámci operačného programu INTERACT II, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Martin zvíťazil v kategórii Slovensko - Česko - Baťov kanál vnímam ako....

Dňa 24. septembra 2014 sa v budove Gymnázia, Ul. 1. mája 8, Malacky konala otváracia konferencia grantového projektu „Školské multifunkčné centrum“, ktorej sa zúčastnilo 40 vybraných študentov,10 pedagógov tvoriacich projektový tím, manažérsky tím a hostia.

Víziou Dní dobrovoľníctva je, aby sa prostredníctvom týchto dvoch dní dokázali podporiť vzájomné vzťahy medzi žiakmi a vzťahy medzi žiakmi aj pedagógmi.

Mladí spisovatelia Peter Kiss a Aimé Pari pozvali nadaných mladých umelcov na krst svojej prvotiny.

Tak nazvali študenti Gymnázia Antona Bernoláka svoju aktivitu v rámci Projektu KomPrax. Nebolo to po prvýkrát, keď sa naši študenti popasovali s výzvou byť dospelí a svoju činnosť si naplánovať, zorganizovať a dokázať to vykryť z obmedzeného finančného limitu.

Gymnázium Antona Bernoláka v Senci hostilo v rámci prebiehajúceho bilaterárneho projektu Programu celoživotného vzdelávania - Comenius , školské partnerstvá v dňoch od 8. septembra do 19. septembra 2014 partnerskú triedu z Amerlinggymnázia z Viedne. Dominantnou časťou tohto dvojročného jazykového projektu sú 12-dňové výmenné návštevy v oboch krajinách. Žiaci Gymnázia Antona Bernoláka pracujú s rovesníkmi z Rakúska na spoločnom projekte s názvom „UNESCO miesta svetového kultúrneho dedičstva v srdci Európy“.