Blindfriendly Piatok 22. 3. 2019 | Meniny má Beňadik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava, je v období 2014 – 2016 zapojená do medzinárodného projektu Erasmus +, strategické parterstvá (2014-1-TR01-KA201-013273). Témou projektu je Plánovanie kariéry mladých ľudí – „Career Planning for teenagers“.

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča Sklenárova 1 Bratislava Predmet Aplikovaná informatika sa na našej škole vyučuje v rámci odborných predmetov vo štvrtom ročníku v študijnom odbore pracovník marketingu a obchodný pracovník. Žiaci na vyučovacích hodinách pracujú ako zamestnanci cvičnej kancelárie. Vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci vedeli  Založiť obchodnú firmu  Organizačne rozčleniť firmu  Vyhotovovať obchodnú korešpondenciu  Viesť mzdovú a obchodnú agendu  Prezentovať tovar

 So študentmi gymnázia Matky Alexie v Bratislave sa klienti DSS a RS Rosa stretli už niekoľkokrát. Či už to bol spoločný floorbalový zápas, výstava obrazov v priestoroch gymnázia, oslava MDD a naposledy to bol športový deň „Hľadanie pokladu“, ktorý zorganizovali samotní študenti pre našich klientov.

 V Gymnáziu Alberta Einsteina bolo posledný novembrový týždeň horúco. 46 študentov bilingválnej sekcie v ruskom jazyku sa zúčastnilo olympiády, ktorú organizovala prestížna Vysoká škola ekonomiky z Moskvy.

Otváranie vzdelávania – inovačné vyučovanie a učenie sa bolo témou deviateho ročníka eTwinning konferencie, ktorá sa konala koncom novembra v Ríme. Svojho zástupcu tu mala aj Obchodná akadémia Račianska, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja.

 V dňoch 24. – 26. novembra 2014 sa uskutočnil 17. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave.

 Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru na Dúbravskej ceste v Bratislave pripravila na piatok 28. novembra Deň otvorených dverí. Od 10:00 do 18:00 si môžu záujemcovia o štúdium ale aj široká verejnosť pozrieť práce študentov všetkých deviatich odborov.

Deň otvorených dverí sa bude v Gymnáziu Alberta Einsteina konať 3. decembra 2014 od 13.00 hod. do 17.00 hod

 GYMNÁZIUM ALBERTA EINSTEINA V EURÓPSKOM PARLAMENTE Vďaka našej aktivite v projekte Euroscola sme získali možnosť navštíviť Strasbourg a rokovať v budove Európskeho parlamentu ako skutoční europoslanci. Veľmi sme sa tomu potešili a pred odchodom do Francúzska sme sa poctivo pripravovali na diskusie na pridelené témy a opakovali si poznatky o Európskej únii. Zájazd sa uskutočnil v dňoch 19. – 22. novembra 2014 pod vedením Mgr. Chrenovej a Mgr. Augustiňákovej..