Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Regionálny rozvoj a EÚ fondy


 

 

Dňa 1. júna 2010 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnila konferencia pri príležitosti 10. výročia Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr "10 rokov v regióne, s regiónom a pre región„.

Dňa 21. mája 2010 sa uskutočnil prvý Informačný deň „Pracujeme na spoločných potrebách“, ktorý sa konal v kultúrnom dome Kostolná pri Dunaji.

 Na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja sa 18. mája 2010 konalo pracovné stretnutie na tému: Turizmus a voľnočasové aktivity v rámci projektu RECOM SKAT.

Koncom januára sa začína rodiť eko-mapa Bratislavského kraja. Verejnosti bude predstavená na Deň Zeme 22. apríla. Pripravuje ju Ekoporadňa Živica v spolupráci s IKEA Bratislava a Bratislavskými novinami.

Po úspešnom odovzdávaní vedomosti v oblasti regionálneho rozvoja, decentralizácie štátnej správy a využívania prostriedkov z fondov EÚ samosprávou mesta Pazardjik a okresu Pazardjik, Bulharsko zorganizovala Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok dňa 15.januára 2010 v rámci projektu „Pazardjik – trvaloudržateľné mesto“ ďalšie stretnutie pod názvom „Malé hospodárske fórum“.

 Bratislavský samosprávny kraj pomáha vzdelávať malé a stredné podniky prostredníctvom účasti v projekte EUFACINET- európska sieť facilitátorov. Projekt sa uskutočnil v rámci programu Leonardo da Vinci , ktorý je zameraný na zvýšenie kvality odborného vzdelávania, inovácie a ich transfer v oblasti vzdelávania.

 Bratislavský samosprávny kraj využíva všetky dostupné prostriedky ako obmedziť následky hospodárskej krízy, ktorá sa odzrkadľujú najmä na nedostatku finančných prostriedkov. Jedným z účinných nástrojov je diskusia so zainteresovanými subjektmi v regióne.

4. ročník Európskych rozvojových dní sa uskutoční v dňoch 22. - 24. októbra 2009 vo švédskom Štokholme.

Ministerstvo práce a sociálnej politiky Macedónska, spoločne so slovenskými partnermi - Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec – Pezinok, uskutočnilo dňa 14. septembra 2009 v Skopje záverečnú konferenciu „Plánovanie spoločnej budúcnosti“, ktorá sa konala v rámci twinningového projektu „Posúdenie vnútroštátneho pracovného zákonodarstva Macedónska“, ktorý je zameraný na zosúladenie vnútroštátnych pracovnoprávnych predpisov s právnymi predpismi Európskej únie.

Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI) so sídlom v Nitre ako centrálna jednotka Národnej siete rozvoja vidieka (NSRV) SR publikovala pilotné číslo Spravodajcu Národnej siete rozvoja vidieka SR.