Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

„Dodávka a montáž vzduchotechniky v školskej kuchyni/ Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec

Názov predmetu zákazky: Nákup sušenej objemovej kŕmnej zmesi pre Spojenú školu, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji v množstve 95 t

 Búranie komínového muriva z tehál nad strechou s ochranou pred poškodením strechy

Názov predmetu zákazky: Oprava poškodenej strechy v Spojenej škole, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Ozvučenie podujatia Závodské Bezchleba hody

Názov zákazky: Autobusová preprava na podujatie Cyrilometodské dni

Názov zákazky: Autobusová preprava na podujatie Závodské Bezchleba hody

Projektové a prieskumné práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Rekonštrukcia kanalizačných šácht na školskom internáte / Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava

názov predmetu zákazky: Riešenie havarijného stavu obkladov a dlažieb v objektoch DSS Plavecké Podhradie č.19

Predmet zákazky: Elektroinštalačné práce- doplnenie zásuvkových obvodov, úprava rozvádzača, doplnenie ističov, výmena rozvádzača a poistnej skrine, revízna správa