Blindfriendly Pondelok 16. 7. 2018 | Meniny má Drahomír Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Dva posledné októbrové pondelky boli pre maturantov Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici v Bratislave dňami, kedy sa rozhodli darovať svoju krv v rámci Študentskej kvapky krvi. Darovanie krvi sa pre našich žiakov, z ktorých väčšina po absolvovaní štúdia ostáva pracovať v oblasti cestnej dopravy a stáva sa i vodičmi z povolania, stáva tradíciou. Tohto roku bola však účasť najvyššia, zúčastnilo sa celkove 49 budúcich maturantov, čo je viac ako polovica. Veríme, že sme takto prispeli k záchrane aspoň jedného ľudského života.

Dňa 27. 11. 2013 sa uskutoční na Strednej priemyselnej škole dopravnej, Kvačalova 20 v Bratislave školské kolo v kreslení výrobných výkresov v grafickom programe AUTOCAD MECHANICAL, ktorého sa zúčastnia žiaci IV. ročníka študijného odboru technika a prevádzka dopravy.

Dňa 3.12.2013 od 8.30 do 13.00 hod. pozývame záujemcov o štúdium a verejnosť na Deň otvorených dverí v Strednej odbornej škole na Svätoplukovej 2 v Bratislave.

Pozývame záujemcov o štúdium, rodičov a výchovných poradcov zo ZŠ.

V dňoch 18.-22. 11. 2013 sa konala na Obchodnej akadémii Nevädzová 3 otváracia konferencia medzinárodného projektu Comenius Intercultural Competence in Business.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA, Strečnianska 20 v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí dňa 4.decembra 2013 (streda) v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. v priestoroch školy. Srdečne Vás všetkých pozývame.

Skupina žiakov a učiteľov gymnázia v Malackách sa vrátila z pracovného pobytu v Taliansku, kde spolu so svojimi partnermi z Dánska, Španielska a Poľska prezentovali svoje aktivity realizujúce v rámci medzinárodného projektu Comenius.

Spoločnosť Computer Agency zorganizovala už 13. ročník akademického stretnutia užívateľov produktov Autodesk, ktoré sa uskutočnilo 7. - 8. novembra 2013 v kongresovom centre v Brne.

29. októbra 2013 navštívilo školu 20 metodikov z Ukrajiny.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič dňa 15. novembra 2013 ocenil Pamätným listom svätého Gorazda študentov , ktorí svojimi významnými úspechmi reprezentovali Slovenskú republiku.