Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Žiaci SOŠ záhradníckej Gustáva Čejku z Malinova sa 19. 2. 2015 zúčastnili XV. ročníka celoslovenskej súťaže v reze viniča hroznorodého „O Zlaté nožnice“.

V spolupráci s členom Zväzu polygrafie na Slovensku, firmou Heidelberg Slovensko, s.r.o., ktorý je reprezentantom nemeckej firmy Heidelberg na Slovensku a s láskavým dovolením firmy Heidelberg a jej výskumnej organizácie Print Media Academy (PMA) je organizovaná stáž vybraných študentov Strednej odbornej školy polygrafickej, Bratislava do výrobného zá-vodu firmy Heidelberg vo Wieslochu a do Print Media Academy so sídlom v univerzitnom meste Heidelberg. Odborná stáž sa uskutoční v dňoch 24.2. – 27.2.2015.

 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku v Malinove organizovala 12. februára 7. ročník medzinárodnej aranžérskej súťaže Malinovský Valentín, ktorej sa zúčastnilo 9 škôl .

 V dňoch 13. a 14.2.2015 sa konala v Inchebe medzinárodná výstava Interbeauty 2015 jarná časť spojená so súťažami účesovej a dekoratívnej tvorby. Na výstave sa prezentovala naša Stredná odborná škola, Svätoplukova 2 v Bratislave formou stánku , prácami študentiek a majstrov odbornej výchovy. V súťaži účesovej a dekoratívnej tvorby Interbeauty Trophy 2015 sme získali 7 ocenení v rámci 1.-3. miesta.

Firma SNA Europe (Slovakia), s. r. o. (Bahco) v spolupráci s firmami BS vinárske potreby Pezinok a Elesko Modra pod odbornou záštitou SPU Nitra, Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva zorganizovala 19. februára 2015 jubilejný 15. ročník už dnes medzinárodnej súťaže v reze viniča O Zlaté nožnice. Akcia sa konala v pekných vinohradoch firmy Elesko v lokalite Fajdal. Súťažilo sa tradične v dvoch kategóriách:

 Riaditeľstvo školy srdečne pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 26. 2. 2015 od 8.00 - 18.00 h.

 Digitálne technológie, klasický svet, podnikanie. Nosné pojmy medzinárodného projektu Avitae, ktorého cieľom je zvýšiť kompetencie v oblasti podnikania, podporovať inovácie vo vzdelávaní a rozvíjať nielen jazykové a informačno-komunikačné kompetencie študentov, ale aj schopnosť porozumieť kultúrnej rôznorodosti jednotlivých krajín. Nemenej dôležité je aj pozdvihnutie európskeho povedomia. Hlavnou úlohou študentov je pátrať po stopách prvých podnikateľov, študovať vývoj podnikania a aplikovať získané poznatky pri vytváraní vlastných podnikov.

Dňa 04. 02. 2015 sa žiaci tretích ročníkov SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava zúčastnili na 6. kontraktačnom dni v Šali so svojimi cvičnými firmami BLCK-S, ESPERANTO a HAPPY CHEESE.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera č.5 v Bratislave srdečne všetkých pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 10. marca 2015 v čase od 10:00 do 17:00 h.