Blindfriendly Utorok 16. 10. 2018 | Meniny má Vladimíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

Tento školský rok sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu pod názvom „Ja a iní: objavovanie rôznorodosti okolo mňa a vo mne“. Do tohto projektu sú zapojené školy z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Čiernej hory, Chorvátska, Kosova, Macedónska, Maďarska, Moldavska, Rakúska, Slovinska, Rumunska, Srbska a Slovenska.

 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pomôže približne 400 základným a stredným školám v SR skvalitniť technické podmienky pre elektronické testovanie žiakov. Víťaz centrálneho verejného obstarávania na nákup výpočtovej techniky a služieb rozváža v týchto dňoch 1800 počítačov do škôl zapojených do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“. Primerané technické zázemie je nevyhnutnou súčasťou realizácie národného projektu so zameraním na e-testovanie.

Bratislavský samosprávny kraj aj v tomto roku organizuje už 3. ročník prezentačnej akcie – Deň župných škôl v Avione.

Na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa dnes večer – 17. decembra 2013 - nepozhasínajú svetlá ani v noci.

To, že piatok trinásteho nemusí nevyhnutne predznamenávať smolu, dokázali účastníci 22. ročníka mix volejbalového turnaja zamestnancov a priateľov škôl mesta Senec O putovný pohár primátora mesta.

Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava na 22. ročníku celoslovenského podujatia žiakov stredných škôl JUVYR 2013, obsadila v súťaži Skills Slovakia 1. miesto. Žiačka III. B triedy odboru kaderník vyhrala v kategórii Extravagancia – účes z dlhých vlasov.

V dňoch 2. až 4.12.2013 sa žiačky SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča zo Sklenárovej 1 Bratislava, Barbora Soósová, Diana Csomorová , Mária Jašurová a Tekelová Karin v doprovode svojich pedagógov, zúčastnili medzinárodnej súťaže INTESALÓN 2013 v prezentácii cvičných firiem v Českom Těšíne.

Žiaci Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava, už po tretí raz ukážu svoj talent a predstavia svoju školu na vianočnom vystúpení Vazka na Vianoce 12. 12. 2013 o 17.00h na Hviezdoslavovom námestí. S programom nazvaným Vazka deťom potom budú vystupovať i 18. 12. 2013 o 17.00h v OC Eurovea na podporu Spojenej školy internátnej pre slabozrakých a nevidiacich žiakov.

V sobotu, 14. decembra 2013 sme sa zúčastnili druhého ročníka Župnej zabíjačky. Podujatie organizoval Bratislavský samosprávny kraj vo Farmárskej tržnici so zámerom prezentácie stredných škôl a ich výrobkov širokej verejnosti.

Žiaci základnej školy si vyskúšali pekárske remeslo