Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Projektové práce / Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie / Konzervatórium, Tolstého, č. 11, 811 06 Bratislava

Názov predmetu zákazky: Maľovanie stropu a stien v malej telocvični

Názov predmetu zákazky: Nákup ostatných potravín

Názov predmetu zákazky: Údržba, čistenie a kontrola lapača tukov (kuchyňa)

Názov predmetu zákazky: Elektroinštalatérske práce v objektoch DSS a ZPS Rača

Názov predmetu zákazky – Nákup váľand - SOŠ – školský internát a prevádzkovej budovy, Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky: Odborný konzultant za užívateľa Spojenú školu, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji pri realizácii stavebného dobudovania COVP

výmena podlahy v telocvični“ a dodávky súvisiace s výmenou

Názov predmetu zákazky: Ovocie a zelenina

oprava strechy nad školskou jedálňou