Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

V dňoch od 1.12.2014 do 5.12.2014 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. sa uskutoční v Strednej odbornej škole v Senci „Týždeň otvorených dverí „ .

Jesenný víkend od 24.10. - 26.10.2014 vo Varšave pre 11 žiakov z 3.C, 4.D a K. Bažíkovú to bola odmena za 1. miesto v národnej súťaži eTwinningového projektu s názvom "Hľadanie ideálneho sveta."

Od 14.10.2014 do polovice decembra Gymnázium Ivana Horvátha v Bratislave prezentuje návštevníkom Bratislavského hradu zaujímavú a jedinečnú výstavu. K zhliadnutiu sú tu práce žiakov: maľby, kresby, fotografie, model Bratislavského hradu a iný materiál, ktorý študenti vyhotovili v prvom roku partnerstva so školami v Passau (Nemecko), Leonding (Rakúsko), Budapešť (Maďarsko), Osijek (Chorvátsko), Drobeta Turnu Severin (Rumunsko) a Vidin (Bulharsko).

 V dňoch 22. 10. – 23. 10. 2014 sa žiaci Obchodnej akadémie Nevädzová 3 v Bratislave zú-častnili 12. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem V4 v Košiciach.

 V dňoch 20. až 24.10.2014 sa na SOŠ HSaO, Na pántoch 9 v Bratislave konal už 10. jubilejný ročník Medzinárodnej súťaže žiakov stredných odborných škôl. Súťaže sa zúčastnili žiaci zo zahraničia aj zo Slovenska. Súťažilo sa v šiestich disciplínach, súťažiaci zodpovedne obhajovali pripravené zadania na tému „EURÓPA 2014“.

 ktorej cieľom je zistiť a porovnať zručnosti žiakov pri rysovaní výrobného výkresu súčiastky pomocou IKT a pri dodržaní zásad zobrazovania a kótovania podľa platných noriem.

Pri príležitosti Svetového dňa výživy žiaci na podnet vyučujúcich tovaroznalectva pripravili pre všetkých zdravú desiatu. Žiaci, ale aj pani profesorky, priniesli rôzne druhy ovocia, oriešky, syry, zdravé keksíky, na ktorých si počas veľkej prestávky mohli pochutnať žiaci aj zamestnanci školy.