Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

oprava vonkajšieho schodiska pred hlavným vchodom do školy

Revízie vyhradených technických zariadení.

Oprava vzduchotechniky kuchyňa

Oprava stropov, stien, maľovanie kuchyne a skladov.

Názov predmetu zákazky: Servis služobných motorových vozidiel

„Dodávka a montáž vzduchotechniky v školskej kuchyni/ Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec

Názov predmetu zákazky - „Opravy v trafostanici TS 748“

Názov predmetu zákazky: Maľovanie stropu a stien malá telocvičňa

Názov predmetu zákazky: Upratovacie služby, čistiace a dezinfekčné služby.

Názov predmetu zákazky – Nákup šatníkovo policových skríň a písacích stolov