Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Vďaka dvom malým projektom, ktoré boli podporené z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže škola opäť opeknela zásluhou žiakov a učiteľov, ktorí projekty „Maľujem, teda som“ a „Maľujem a riešim“ realizovali. Spoločnými silami vymaľovali schodisko a chodbu na druhom poschodí a prispeli k vytvoreniu novej odbornej učebne.

 Spojená škola Ivanka pri Dunaji Vás srdečne pozýva na stretnutie priateľov lesníctva dňa 21.01.2015 o 8.00 hod.

Spojená škola, Tokajícka 24 v Bratislave Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktoré sa uskutoční dňa 28. januára 2015 od 10,00 do 16,00 hod. v priestoroch školy. Program: nahliadnutie priamo do priebehu vyučovania, pozretie si otvorené hodiny, vyskúšanie si talentové skúšky...

 Deviataci majú približne mesiac na to, aby sa rozhodli, na ktorej strednej škole budú pokračovať vo svojom štúdiu. Pri výbere im pomôže aj prezentačná akcia Deň župných škôl v Avione, ktorú organizuje Bratislavský kraj už štvrtý krát. Uskutoční sa v piatok 23. januára 2015 od 9:00 do 18:00 v bratislavskom nákupnom centre Avion.

Bratislavský samosprávny kraj využil aj v tomto roku ponuku Mestskej časti Bratislava – Staré mesto na bezplatné korčuľovanie na klzisku v Starom Meste.

 Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava, je v období 2014 – 2016 zapojená do medzinárodného projektu Erasmus +, strategické parterstvá (2014-1-TR01-KA201-013273). Témou projektu je Plánovanie kariéry mladých ľudí – „Career Planning for teenagers“.

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča Sklenárova 1 Bratislava Predmet Aplikovaná informatika sa na našej škole vyučuje v rámci odborných predmetov vo štvrtom ročníku v študijnom odbore pracovník marketingu a obchodný pracovník. Žiaci na vyučovacích hodinách pracujú ako zamestnanci cvičnej kancelárie. Vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci vedeli  Založiť obchodnú firmu  Organizačne rozčleniť firmu  Vyhotovovať obchodnú korešpondenciu  Viesť mzdovú a obchodnú agendu  Prezentovať tovar

 So študentmi gymnázia Matky Alexie v Bratislave sa klienti DSS a RS Rosa stretli už niekoľkokrát. Či už to bol spoločný floorbalový zápas, výstava obrazov v priestoroch gymnázia, oslava MDD a naposledy to bol športový deň „Hľadanie pokladu“, ktorý zorganizovali samotní študenti pre našich klientov.