Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Predmet zákazky: Dodanie a doprava 100 ks jedálenských stoličiek VICENZA

PREDMET ZÁKAZKY: výrub inváznych stromov, spolu 6 ks, zdravotný rez borovice 1 ks, zdravotný rez skupiny borovíc 6 ks, bezpečnostný rez Javor horský 1 ks, spracovanie a odvoz odpadu. Odsúhlasené s odborom životného prostredia Miestneho úradu Bratislava Dúbravka.

Predmet zákazky: „Výmena starých plastových okien a dverí v priestoroch textilnej dielne, budova Lipského 13“

Predmet zákazky: „Nákup a montáž svetlovodov na strechu budovy Ľ. Zúbka č.6“

Názov predmetu zákazky: Pravidelné kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov

Názov predmetu zákazky: Kadernícke elektrické prístroje

Názov premetu zákazky: Zabezpečenie zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použiteľného kuchynského oleja

Názov predmetu zákazky: Fotoaparát + blesk

Oprava strechy a zateplenia / Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7/a, 811 03 Bratislava

Projektové práce / Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie / Konzervatórium, Tolstého, č. 11, 811 06 Bratislava