Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Víziou Dní dobrovoľníctva je, aby sa prostredníctvom týchto dvoch dní dokázali podporiť vzájomné vzťahy medzi žiakmi a vzťahy medzi žiakmi aj pedagógmi.

Mladí spisovatelia Peter Kiss a Aimé Pari pozvali nadaných mladých umelcov na krst svojej prvotiny.

Tak nazvali študenti Gymnázia Antona Bernoláka svoju aktivitu v rámci Projektu KomPrax. Nebolo to po prvýkrát, keď sa naši študenti popasovali s výzvou byť dospelí a svoju činnosť si naplánovať, zorganizovať a dokázať to vykryť z obmedzeného finančného limitu.

Gymnázium Antona Bernoláka v Senci hostilo v rámci prebiehajúceho bilaterárneho projektu Programu celoživotného vzdelávania - Comenius , školské partnerstvá v dňoch od 8. septembra do 19. septembra 2014 partnerskú triedu z Amerlinggymnázia z Viedne. Dominantnou časťou tohto dvojročného jazykového projektu sú 12-dňové výmenné návštevy v oboch krajinách. Žiaci Gymnázia Antona Bernoláka pracujú s rovesníkmi z Rakúska na spoločnom projekte s názvom „UNESCO miesta svetového kultúrneho dedičstva v srdci Európy“.

...a zároveň milé rozlúčenie s týmto školským rokom sa konalo 26. júna 2014 v areáli divadla SĽUKu v Rusovciach za prítomnosti zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja, ktorú viedol a s pozdravom k pracovníkom školy vystúpil Ing. Roman Csabay, riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu BSK. Pracovníci školy dostali pekný darček v podobe umeleckého programu SĽUKu „Tanec medzi črepinami“.

...a zároveň milé rozlúčenie s týmto školským rokom sa konalo 26. júna 2014 v areáli divadla SĽUKu v Rusovciach za prítomnosti zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja, ktorú viedol a s pozdravom k pracovníkom školy vystúpil Ing. Roman Csabay, riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu BSK. Pracovníci školy dostali pekný darček v podobe umeleckého programu SĽUKu „Tanec medzi črepinami“.

24.6.2014, keď väčšina žiakov absolvovala školské výlety a exkurzie, sa na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave konal ďalší ročník súťaže vo varení Kórejských jedál – CHUŤ KÓREI 2014, ktorú organizuje veľvyslanectvo Kórejskej republiky.

Milan Ftáčnik – primátor Bratislavy odovzdal dňa 24. júna 2014 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca Čestné uznanie Patrícii Šišolákovej za úspešnú reprezentáciu hlavného mesta SR Bratislavy a Čestné uznanie Ing. Márii Mydlovej, riaditeľke Obchodnej akadémie, Račianska 107, Bratislava za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá dôstojne reprezentuje hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu.

Študenti Gymnázia A. Einsteina, ktorí sa stali víťazmi celoslovenského kola Olympiády v ruskom jazyku, reprezentovali začiatkom júna svoju školu i celé Slovensko na Medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku v Moskve.