Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 V Gymnáziu Alberta Einsteina bolo posledný novembrový týždeň horúco. 46 študentov bilingválnej sekcie v ruskom jazyku sa zúčastnilo olympiády, ktorú organizovala prestížna Vysoká škola ekonomiky z Moskvy.

Otváranie vzdelávania – inovačné vyučovanie a učenie sa bolo témou deviateho ročníka eTwinning konferencie, ktorá sa konala koncom novembra v Ríme. Svojho zástupcu tu mala aj Obchodná akadémia Račianska, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja.

 V dňoch 24. – 26. novembra 2014 sa uskutočnil 17. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave.

 Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru na Dúbravskej ceste v Bratislave pripravila na piatok 28. novembra Deň otvorených dverí. Od 10:00 do 18:00 si môžu záujemcovia o štúdium ale aj široká verejnosť pozrieť práce študentov všetkých deviatich odborov.

Deň otvorených dverí sa bude v Gymnáziu Alberta Einsteina konať 3. decembra 2014 od 13.00 hod. do 17.00 hod

 GYMNÁZIUM ALBERTA EINSTEINA V EURÓPSKOM PARLAMENTE Vďaka našej aktivite v projekte Euroscola sme získali možnosť navštíviť Strasbourg a rokovať v budove Európskeho parlamentu ako skutoční europoslanci. Veľmi sme sa tomu potešili a pred odchodom do Francúzska sme sa poctivo pripravovali na diskusie na pridelené témy a opakovali si poznatky o Európskej únii. Zájazd sa uskutočnil v dňoch 19. – 22. novembra 2014 pod vedením Mgr. Chrenovej a Mgr. Augustiňákovej..

Dňa 3. decembra 2014 sa uskutoční na Gymnáziu Jána Papánka Deň otvorených dverí od 14,30 do 17,30 hodiny.

 V dňoch 9. až 13. novembra 2014 sa na Gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave konalo 4. projektové stretnutie COMENIUS (podprogram Školské partnerstvá). 20 učiteľov a 25 žiakov z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Bulharska spolu s hostiacimi žiakmi našej školy realizovali plán projektového stretnutia.

Spojená škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji, Vás pozýva na Dni otvorených dverí v dňoch: 5. decembra 2014 (piatok), 6. decembra 2014 (sobota), 15. január 2015, 26. február 2015 v čase od 8.00 do 14.00 h.

Stredná odborná škola, Svätoplukova 2 v Bratislave pozýva záujemcov o štúdium v školskom roku 2015/16 na Deň otvorených dverí dňa 2.12.2014 od 8.30 do 13.00 hod.