Blindfriendly Sobota 20. 10. 2018 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

Skupina žiakov a učiteľov gymnázia v Malackách sa vrátila z pracovného pobytu v Taliansku, kde spolu so svojimi partnermi z Dánska, Španielska a Poľska prezentovali svoje aktivity realizujúce v rámci medzinárodného projektu Comenius.

Spoločnosť Computer Agency zorganizovala už 13. ročník akademického stretnutia užívateľov produktov Autodesk, ktoré sa uskutočnilo 7. - 8. novembra 2013 v kongresovom centre v Brne.

29. októbra 2013 navštívilo školu 20 metodikov z Ukrajiny.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič dňa 15. novembra 2013 ocenil Pamätným listom svätého Gorazda študentov , ktorí svojimi významnými úspechmi reprezentovali Slovenskú republiku.

Spojená škola, Tokajícka 24, je zapojená do multilaterálneho medzinárodného projektu Comenius - partnerstvá, na ktorom participuje 10 krajín Európy. Cieľom projektu je zdravý životný štýl – športové aktivity, správne stravovanie, spoznávanie národných kultúr, zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku.

Spojená škola Tokajícka sa ako jediná škola v Bratislavskom samosprávnom kraji zapojila do projektu Comenius – Individuálna mobilita žiakov.

GYMNÁZIUM PANKÚCHOVA 6 srdečne pozýva žiakov, ktorí majú záujem o štúdium v našej škole, ich rodičov a výchovných poradcov základných škôl na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ VO ŠTVRTOK 28. NOVEMBRA 2013, 12:00-16:00 HOD. Viac na www.gympaba.sk.

Dňa 20. novembra 2013 (streda) sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave od 8.00 hod. v miestnosti Kvačalka Gallery uskutoční záverečná prehliadka prezentácií žiakov IV. ročníka na tému Prieskum environmentálnych aktivít v dopravných firmách.

Dňa 8.11.2013, pri príležitosti svetového dňa tanca a blížiaceho sa dňa študentstva, zorganizovalo Gymnázium L. Novomeského na Tomášikovej ulici a Tanečná škola Jagermajster tanečnú súťaž pre školy v Bratislavskom kraji.

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí dňa 18. novembra 2013 (pondelok) - v čase od 8.00 h do 16.00 hod. v priestoroch školy na Kadnárovej ulici č. 7. Srdečne Vás všetkých pozývame.