Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Predmet zákazky: Interiérové, horizontálne, biele žalúzie do tried, vrátane dopravy a montáže.

Predmet zákazky: Doplnenie 5 ks umývadiel do prevádzkovaných ženských WC

Predmet zákazky: Nákup OOPP pre zamestnancov školy

Názov predmetu zákazky: Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí – drobné vodoinštalačné práce

Predmet zákazky: Odstránenie zatekania dažďovej vody do priestoru schodiska budovy školy

názov predmetu zákazky: pravidelné vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok el. zariadení, revízia prenosných náradí a spotrebičov, bleskozvodov, odstránenie zistených závad

názov predmetu zákazky: Zakúpenie veľkokuchynského zariadenia - konvektomatu - pre ŠJ pri ZŠ a Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, Bratislava

predmet zákazky: Maľovanie tried a výmena podláh

Názov predmetu zákazky: výmena zničenej podlahy v 4 kabinetoch ( laminát)

Názov predmetu zákazky: Vymaľovanie 4 kabinetov