Blindfriendly Utorok 18. 12. 2018 | Meniny má Sláva Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Hotelová akadémia, Mikovíniho 1 v Bratislave Vás srdečne pozýva na 8. ročník súťaže v príprave espressa a kávových nápojov COFFEE CUP 2014 Slávnostné otvorenie súťaže sa uskutoční vo štvrtok 13. februára 2014 o 9,00 hod. Ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov bude o 16,00 hod. organizátorka súťaže Mgr. Iveta Menyhartová

Skupina študentov Gymnázia Alberta Einsteina sa nedávno vrátila z Moskvy. V hlavnom meste Ruskej federácie sa už šiestykrát zúťastnili na súťaži, ktorú organizuje družobná škola Danko pod názvom Budúcnosť Ruska. Tento rok bola súťaž venovaná Roku ochrany prírody. Naši študenti boli veľmi úspešní, na súťaži obsadili 1. miesto. Môžu byť na seba hrdí, veď súťažili s ôsmimi ruskými školami ako jediný zahraničný hosť.

Študenti školy dostali opätovne možnosť navštíviť Štrasburg (Strasbourg, Straßburg), mesto vo Francúzsku, v ktorom sídli Európsky parlament. Exkurzie sa zúčastnili v dňoch 9.-12.12.2013 študenti ročníka septima pod vedením Ing. Márie Némethovej, učiteľky predmetu európske štúdiá.

Tento školský rok sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu pod názvom „Ja a iní: objavovanie rôznorodosti okolo mňa a vo mne“. Do tohto projektu sú zapojené školy z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Čiernej hory, Chorvátska, Kosova, Macedónska, Maďarska, Moldavska, Rakúska, Slovinska, Rumunska, Srbska a Slovenska.

 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pomôže približne 400 základným a stredným školám v SR skvalitniť technické podmienky pre elektronické testovanie žiakov. Víťaz centrálneho verejného obstarávania na nákup výpočtovej techniky a služieb rozváža v týchto dňoch 1800 počítačov do škôl zapojených do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“. Primerané technické zázemie je nevyhnutnou súčasťou realizácie národného projektu so zameraním na e-testovanie.

Bratislavský samosprávny kraj aj v tomto roku organizuje už 3. ročník prezentačnej akcie – Deň župných škôl v Avione.

Na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa dnes večer – 17. decembra 2013 - nepozhasínajú svetlá ani v noci.

To, že piatok trinásteho nemusí nevyhnutne predznamenávať smolu, dokázali účastníci 22. ročníka mix volejbalového turnaja zamestnancov a priateľov škôl mesta Senec O putovný pohár primátora mesta.

Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava na 22. ročníku celoslovenského podujatia žiakov stredných škôl JUVYR 2013, obsadila v súťaži Skills Slovakia 1. miesto. Žiačka III. B triedy odboru kaderník vyhrala v kategórii Extravagancia – účes z dlhých vlasov.

V dňoch 2. až 4.12.2013 sa žiačky SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča zo Sklenárovej 1 Bratislava, Barbora Soósová, Diana Csomorová , Mária Jašurová a Tekelová Karin v doprovode svojich pedagógov, zúčastnili medzinárodnej súťaže INTESALÓN 2013 v prezentácii cvičných firiem v Českom Těšíne.