Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky: Výmena 6 ks poškodených okien

Oprava poškodenej asfaltovej plochy nádvoria na Javorinskej ul. 7a v Bratislave

Názov zákazky: „Elektronický dochádzkový systém pre evidenciu dochádzky zamestnancov “.

Predmet zákazky: Dodávka stravy pre klientov zariadenia a doprava do GAUDEAMUS – ZKR počas letnej odstávky kuchyne v čase od 16. 7. 2018 do 26. 8. 2018 (42 dní). Predpokladaný počet stravníkov je 20 osôb na deň.

Predmet zákazky: pesticídy na ochranu viniča

Predmet zákazky: "Oprava poškodených schodov a dilatačných škár v budove školy"

Oprava strechy a zateplenia / Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7/a, 811 03 Bratislava

Názov predmetu zákazky: Špeciálny ortopedický spotrebný materiál na vyučovanie a záverečné skúšky v študijnom odbore ortopedický technik. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 387,43 € bez DPH.

Názov: Vykonanie OPaOS VTZ elektrického v zmysle STN 33 1500 a vyhl. MPSVaR 508/2009 a vypracovanie a dodanie správ z vykonanej OPaOS

Názov predmetu zákazky: Notebook