Blindfriendly Streda 1. 4. 2020 | Meniny má Hugo Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 V dňoch 20. až 24.10.2014 sa na SOŠ HSaO, Na pántoch 9 v Bratislave konal už 10. jubilejný ročník Medzinárodnej súťaže žiakov stredných odborných škôl. Súťaže sa zúčastnili žiaci zo zahraničia aj zo Slovenska. Súťažilo sa v šiestich disciplínach, súťažiaci zodpovedne obhajovali pripravené zadania na tému „EURÓPA 2014“.

 ktorej cieľom je zistiť a porovnať zručnosti žiakov pri rysovaní výrobného výkresu súčiastky pomocou IKT a pri dodržaní zásad zobrazovania a kótovania podľa platných noriem.

Pri príležitosti Svetového dňa výživy žiaci na podnet vyučujúcich tovaroznalectva pripravili pre všetkých zdravú desiatu. Žiaci, ale aj pani profesorky, priniesli rôzne druhy ovocia, oriešky, syry, zdravé keksíky, na ktorých si počas veľkej prestávky mohli pochutnať žiaci aj zamestnanci školy.

 V minulom školskom roku bol Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici v Bratislave rozhodnutím komisie Nadácie Volkswagen Slovakia schválený projekt Kvalitnejšia príprava absolventov pre trh práce zavedením učebnej pomôcky do odbornej učebne autodiagnostiky.

 Dňa 27. októbra 2014 sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave uskutoční 10. ročník celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorého cieľom je zábavnou formou práce s knihou podporiť u žiakov dobrý vzťah ku knihe, školskej knižnici a čítaniu.

 Na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici v Bratislave sa dňa 11. novembra 2014 uskutoční Deň otvorených dverí.

V dňoch od 2.10.2014 do 4.10.2014 sa konal v bratislavskej Inchebe 27. Medzinárodný veľtrh kozmetiky Interbeauty 2014, jesenná časť, na ktorej sa prezentovala Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava svojím výstavným stánkom. Počas veľtrhu prebiehali súťaže Majstrovstvá Slovenskej republiky v Nail Arte, manikúre prírodných nechtov, make-upe a Interbeauty Trophy 2014 - celoslovenská súťaž kaderníkov a vizážistov. Žiaci z SOŠ Svätoplukovej 2, Bratislava sa zúčastnili na súťažiach v rôznych kategóriách a podarilo sa im získať 11 popredných ocenení.

Dňa 30.09.2014 sa uskutočnil na Strednej odbornej škole v Senci multimediálny antidiskriminačno-motivačný koncert pre študentov SŠ “ Križovatky vlastných ciest“ zameraný na pálčivé témy šikanovania, intolerancie, rasizmu a narastajúceho chladu v medziľudských vzťahoch.

Obchodná akadémia Račianska 107 sa od šk. roku 2013/2014 stala školiacim strediskom pre učiteľov Bratislavského regiónu v programe eTwinning.