Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky – Nákup a montáž ochranných sieti v telocvični - SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky – Vybudovanie požiarnych uzáverov - budova školy - SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

-názov predmetu zákazky: dodanie parného čističa na dezinfekciu bez chémie / čistenie sanity, obkladov, dlažieb, okien, znečistených plôch a podláh/

názov predmetu zákazky:nákup kuchynského vybavenia-2 ks výdajných ohrievacích pultov s príslušenstvom, 1 ks výdajného ohrievacieho vozíka s príslušenstvom a 2ks servírovacích vozíkov

Názov predmetu zákazky : Ubytovanie a stravovanie lyžiarskeho kurzu v dňoch 12.02.2018 - 17.02.2018

Názov predmetu zákazky: Bezpečnostná mreža

Názov predmetu zákazky: Nákup kŕmnej pšenice pre Spojenú školu, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji v množstve 150 q

„Oprava dvornej časti oporného múru/ Palisády 38, 811 06 Bratislava“

Názov zákazky : Výmena zastaralých radiátorov v objekte školy