Blindfriendly Pondelok 30. 3. 2020 | Meniny má Vieroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravilo v rámci projektu hlbšieho spotrebiteľského vzdelávania v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom dva semináre pre učiteľov a pedagógov stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Dňa 17. 9. 2014 sa konal 21. ročník národnej súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov s medzinárodnou účasťou Victoria Regia v Piešťanoch v kategóriách profesionálov a žiakov záhradníckych škôl. Sprievodnou súťažou na národnej úrovni bol 5. ročník Skills Slovakia 2014 – Majstrovstvá Slovenska vo floristike. Hlavnou témou bola Rodina ako záhrada.

MARTIN SZETYINSZKI - žiak Gymnázia Ul. 1 mája 8, Malacky získal I. miesto v súťaži stredných škôl "Natoč svoj krátky film". Súťaž bola vyhlásená pri príležitosti Dňa európskej spolupráce. Bola organizovaná Bratislavským samosprávnym krajom v rámci operačného programu INTERACT II, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Martin zvíťazil v kategórii Slovensko - Česko - Baťov kanál vnímam ako....

Dňa 24. septembra 2014 sa v budove Gymnázia, Ul. 1. mája 8, Malacky konala otváracia konferencia grantového projektu „Školské multifunkčné centrum“, ktorej sa zúčastnilo 40 vybraných študentov,10 pedagógov tvoriacich projektový tím, manažérsky tím a hostia.

Víziou Dní dobrovoľníctva je, aby sa prostredníctvom týchto dvoch dní dokázali podporiť vzájomné vzťahy medzi žiakmi a vzťahy medzi žiakmi aj pedagógmi.

Mladí spisovatelia Peter Kiss a Aimé Pari pozvali nadaných mladých umelcov na krst svojej prvotiny.

Tak nazvali študenti Gymnázia Antona Bernoláka svoju aktivitu v rámci Projektu KomPrax. Nebolo to po prvýkrát, keď sa naši študenti popasovali s výzvou byť dospelí a svoju činnosť si naplánovať, zorganizovať a dokázať to vykryť z obmedzeného finančného limitu.

Gymnázium Antona Bernoláka v Senci hostilo v rámci prebiehajúceho bilaterárneho projektu Programu celoživotného vzdelávania - Comenius , školské partnerstvá v dňoch od 8. septembra do 19. septembra 2014 partnerskú triedu z Amerlinggymnázia z Viedne. Dominantnou časťou tohto dvojročného jazykového projektu sú 12-dňové výmenné návštevy v oboch krajinách. Žiaci Gymnázia Antona Bernoláka pracujú s rovesníkmi z Rakúska na spoločnom projekte s názvom „UNESCO miesta svetového kultúrneho dedičstva v srdci Európy“.

...a zároveň milé rozlúčenie s týmto školským rokom sa konalo 26. júna 2014 v areáli divadla SĽUKu v Rusovciach za prítomnosti zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja, ktorú viedol a s pozdravom k pracovníkom školy vystúpil Ing. Roman Csabay, riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu BSK. Pracovníci školy dostali pekný darček v podobe umeleckého programu SĽUKu „Tanec medzi črepinami“.