Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Maľovanie tried a výmena podláh

Názov zákazky: Autobusová preprava na podujatie Divadelné konfrontácie v Kultúrnom dome v Pezinku

Názov predmetu zákazky - „Tonery do tlačiarní“

Názov predmetu zákazky - „Výmena mobiliáru na internátnych izbách“

názov predmetu zákazky: Asanácia podkrovia od holubieho trusu a s tým spojené služby (dezinfekcia a dezinsekcia) pri ZŠ a Gymnáziu s VJM, Dunajská 13, Bratislava

názov predmetu zákazky:čistenie lapača tukov v priebehu roka podľa potreby

Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie na predmet zákazky:Zdravotný rez stromov a asanácia stromov v areáli školy / SPŠ dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia telocvične - výmena podlahy a obkladu, rekonštrukcia sociálneho zariadenia k telocvični

Názov predmetu zákazky: Chlieb a pekárske výrobky (opakovaná súťaž)

Názov predmetu zákazky – „Tonerové náplne”